Bivši visoki predstavnik Carl Bildt u svom tekstu za Project Syndicate u skladu sa ranijom praksom, nastoji relativizirati i umanjiti ozbiljnost situacije u BiH, izjednačiti krivicu za blokade i radikalizaciju stanja i obesmisliti sankcije i najavljene akcije međunarodne zajednice. Bildt je bio visoki predstavnik u prvim poslijeratnim godinama i nije uradio ništa ozbiljno ili mjerljivo da bi BiH učinio funkcionalnijom, napisao je Zvizdić na svom zvaničnom Facebook profilu .

- Sljedeći korak poslije potpisivanja Dejtona je bio izgradnja funkcionalne države od ruševine. Nade da će nova generacija nenacionalističkih vođa roditi iz pepela ubrzo su propale,  piše Bildt. Ipak, ne kaže zašto su te nade propale i šta je on u tom periodu uradio na procesu pomirenja, demokratizacije i napretka BiH.

Bildt dalje, pristrasno, neargumentovano i nedobronamjerno lamentira da je "jedan od faktora trenutne političke krize kontroverzni novi Zakon o zabrani poricanja genocida, koji je prošlog ljeta nametnuo odlazeći visoki predstavnik međunarodne zajednice samo nekoliko dana prije nego što je napustio funkciju".

Ovakav stav g. Bildta je u potpunoj suprotnosti sa zvaničnim stavovima EU, jer Odluka o izmjenama Krivičnog zakona BiH o zabrani negiranja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina nije kontroverzna, nego je u potpunosti usklađena sa Okvirnom odlukom Vijeća EU iz 2008. godine o suzbijanju određenih obrazaca i izraza rasizma i ksenofobije krivično-pravnim sredstvima, pri čemu je posebno kažnjivo: "Javno opraštanje, poricanje ili grubo umanjenje zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina kako je definirano Statutom stalnog Međunarodnog kaznenog suda i zločina definiranih članom 6. Povelje Međunarodnog vojnog suda, ako se postupa na način koji će vjerojatno potaknuti na nasilje ili mržnju protiv takve skupine ili člana takve skupine. Poticanje i pomaganje u izvršenju navedenih kaznenih djela je također kažnjivo."

Dakle, zabrana negiranja holokausta, genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina koju u formi zakona imaju skoro sve države EU, je civilizacijska tekovina, a BiH želi da bude, i dio je evropskog, demokratskog i civiliziranog svijeta.

"Retorika se pojačava sa svih strana", nastavlja Bildt, izjednačavajuci tako sve strane - one koji su blokirali rad državnih institucija i koji aktivno rade na secesiji i razbijanju BiH i ugrožavanju mira - sa onima koji štite suverenitet i teritorijalni integritet BiH, mir i stabilnost - što dovodi do poziva Christiana Schmidta, visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, "na još jednu međunarodnu intervenciju," a sto je po Bildtovom mišljenju, "pogrešan lijek za ono što boli Bosnu."

"Dodik povremeno poziva da se Republika Srpska potpuno odvoji od Bosne. Ova retorika mu dovodi do naslova u medijima, ali je ne treba shvatiti ozbiljno", pojašnjava Bildt, nastojeći da obesmisli najavljene i neophodne sankcije i aktivnosti međunarodne zajednice.

Ovakva izjava je nevjerovatna, potpuno neprihvatljiva i teško je objasniti šta stoji u njenoj pozadini.

Kazati da ne treba ozbiljno shvatiti Dodikove pozive na otimanje državnih nadležnosti, na rušenje OS BIH, okupaciju kasarni i protjerivanje vojnika koji nisu Srbi, rušenje UIO, VSTV, otimanje državne imovine i, u konačnici, secesiju entiteta RS i pripajanje istog Srbiji, što bi vodilo u siguran konflikt sa nesagledivim posljedicama za BiH, region i EU, je više nego skandalozan stav nedobronamjernog i pristrasnog Bildta.

Poslije ovakvih izjava, bivšeg visokog predstavnika Carla Bildta treba smatrati nedovoljno ozbiljnim da analizira i daje stavove o situaciji u BiH i regionu Zapadnog Balkana.

I zamoliti ga da više "ne daje savjete i ne pomaže BiH", napisao je Zvizdić na svom FB profilu.