open-navfaktor-logo
search
Nazvao ih "pljačkašima"
Demantij čije pisanje je koštalo 1.525 KM: Energoinvest preko advokata reagira na izjave Almira Bečarevića
Sa e-mail adrese advokatice Marsele Bajramović Faktoru je poslan demantij u kojem se reagira na izjave Almira Bečarevića, bivšeg ministra u Vladi KS i stručnjaka za pitanje energetike. 
23.01.2024. u 14:33
get url
text

Zanimljivost vezana uz to je da se na kraju tog reagiranja navodi i troškovnik. Demantij potpisuju advokati Marsela Bajramović i Kadrija Kolić a reagiraju u ime Energoinvesta. Kako se može pretpostaviti, troškovnik je trebao biti dostavljen Energoinvestu, ali je vjerovatno greškom dostavljen i nama. Naime, kako piše, za sastav demantija Energoinvest će advokatima platiti "paprenu cijenu" od 1.304,00 KM, odnosno s PDV-om ukupno 1.525,68 KM. 

U nastavku prenosimo bez bilo kakvih izmjena i intervencija, u cijelosti, demantij koji košta više od prosječne plaće u Federaciji BiH. 

- Slijedom punomoći našeg vlastodavca, privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, obraćamo Vam se iz osnova koji nalazimo u članu 8. Zakona o zaštiti od klevete i članu 198. Zakona o obligacionim odnosima, sa predmetnim demantijem.

Dana 09.01.2024. godine na portalu Faktor.ba objavljen je članak pod sljedećim nazivom: "Bečarević poručio Energoinvestu: Bit će interesantno na sudu suočiti se sa pljačkašima".

U navedenom članku interpretirate navode Bečarević Almira koji iznosi potpuno netačne navode o poslovanju našeg vlastodavca i njegovim navodnim zaradama na razlici nabavne od prodajne cijene gasa od cca 40 miliona KM.

Ovim putem se obraćamo, Almiru Bečareviću, zahtjevom da iz svih medija povuče svoje izjave i komentare koje je dao u vezi Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, oko njegovih poslova i naplate cijene usluge prometa prirodnim gasom, iz razloga što su njegovi komentari netačni i zlonamjerni.

Netačan je i zlonamjeran navod da je naš vlastodavac "pljačkaš"!

Naš vlastodavac je privredno društvo koje u privrednom prometu poslije u skladu sa tržišnim pravilima u duhu savjesnog privrednika, a cijenu gasa utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Vama su ove činjenice kao uposleniku BH Gasa veoma poznate, i s obzirom da ste bili na toj funkciji, i u vrijeme kada se ugovarala kupovina i transport gasa sa pravnim subjektom u Mađarskoj, slobodni smo zaključiti da neistine i zlonamjerne kvalifikacije na račun našeg vlastodavca privrednog društva Energoinvest d.d Sarajevo, iznosite sa namjerom da naškodite njegovom poslovnom ugledu, rukovođeni Vašim ličnim interesom, a ne interesom građana.

Primarni interes građana je da bude snadbjeven gasom, i da ima Vlada u vlasništvu privredno društvo kakav je Energoinvest d.d., sa pozitivnim poslovnim rezultatom što i Energoinvest d.d. na čelu sa postojećom upravom i postiže.

Stoga se Vama i portalu Faktor.ba, obraćamo zahtjevom za ispravku Vaših neistinitih i paušalnih navoda, sa ciljem umanjenja štete od narušavanja poslovnog ugleda izjavama koje Almir Bečarević iznosi, a Vaš medij prenosi navode o profitima koji su apsolutno netačni, obzirom da cijenu gasa koju odobrava Vlada FBiH, gdje se u postupku odobrenja cijene gasa jasno vidi da su troškovi i angažman Energoinvesta d.d. isključivo uvoz, transport gasa i snabdjevanje potrošača, krajnje optimizirani i kreću se daleko ispod iznosa koje netačno i proizvoljno iznosi Almir Bečarević.

Iznošenjem ovakvih neistina, zbunjujete i uznemiravate javnost i okrećete protiv Energoinvesta d.d., čime nanosite štetu ugledu i imenu Energoinvesta, a navedene neistine su već iskoristila i treća lica u konkretnom slučaju direktor Sarajevo- gasa Istočno Sarajevo, Nedeljko Elek, sa ciljem povećanja cijena svojih usluga, a time i nanošenja štete Energoinvestu i građanima-korisnicima gasa Kantona Sarajevo.

Dakle, lažne i klevetničke navode Almira Bečarevića, iskoristilo je treće pravno lice, koje nije u vlasništvu Vlade FBiH, uslovljavajući transport gasa preko Republike Srpske za veću cijenu, s čime je umanjen prihod Energoinvesta d.d.

Osim toga Energoinvest d.d. i Uprava Energoinvesta, je nazvana "pljačkašima" čime nanosite vrlo ozbiljnu štetu i narušavate ugled u poslovnom svijetu koji društvo gradi 73 godine kod poslovnih partnera, potencijalnih investitora i komercijalnih banaka koje prate poslovanje ovog privrednog društva.

Nasuprot navodima objavljenim na Vašem portalu, Energoinvest d.d. Sarajevo obavlja ugovorene poslove na tržištima Tanzanije, Alžira, Etiopije, Crne Gore, Albanije, Libije Makedonije i Iraka, na kojima uživa poseban ugled.

Dakle, interesi Almira Bečarevića, nisu interesi, kako se želi predstaviti, interesi građana Kantona Sarajevo, nego njegov primarni interes, jer je očito narušavanje ugleda Energoinvesta d.d. i interesa Vlade FBiH, koji u slučaju nabavke i prodaje gasa zajedno sa upravom Energoinvesta d.d., postupaju u duhu dobrih privrednika, a Almir Bečarević nastupa dominantno političkim interesom, motiviran sa klevetničkim namjerama prema Energoinvestu d.d., posljedično tome i suprotno interesima građana FBiH.

Pored toga, u interesu objave istine i tačnog informisanja javnosti, Energoinvest,d.d. Sarajevo, je snabdjevač gasa, a cijenu gasa odobrava Vlada FBiH, gdje se u postupku odobrenja cijene gasa jasno vidi da su troškovi i angažman Energoinvesta d.d. isključivo uvoz, transport gasa i snabdjevanje potrošača krajnje optimizirani, a ne paušalni, kako tvrdi Almir Bečarević, koji svojim komentarima "o kalkulaciji" pokazuje elementarno nepoznavanje matematičke vrijednosti koje ulaze u osnovu svake kalkulacije na slobodnom tržištu koje privredna društva koriste za formiranje cijena usluga.

Sve prethodno izloženo je moralo biti uzeto u obzir kod novinarskog izvještavanja u skladu sa čl. 5. Kodeksa za štampu i online medije, u protivnom postavlja se pitanje da li se samo radi o nepoznavanju načina poslovanja ovog privrednog društva ili je u pitanju namjera pogrešnog prikazivanja stanja u konkretnoj stvari, iz razloga nanošenja štete društvu i upravi društva.

Zbog zaštite integriteta i interesa, te umanjenja štetne posljedice narušavanja poslovnog ugleda privrednog društva Energoinvest d.d., pozivamo Vas da objavite ovaj demantij, te uklonite s Vašeg portala sve intervjue obavljenje sa Almirom Bečarevićem, obavljene na ovu temu, te ubuduće, prije iznošenja netačnih, i paušalnih tvrdnji u medijima o poslovanju društva i snabdjevanju prirodnim gasom, kontaktirate Energoinvest,d.d. Sarajevo, kao jedinog ovlaštenog snabdjevača prirodnim gasom u F BiH, kako bi dobili ispravno i argumentovano pojašnjenje, što je i obaveza novinara prema Kodeksu za štampu i online medije, u suprotnom Energoinvest,d.d. Sarajevo će biti prinuđen poduzeti sve Zakonom propisane radnje radi zaštite svojih interesa.

Obavještavamo Vas da ćemo ukoliko ne postupite po traženom, zaštitu naših prava tražiti pred nadležnim sudom iz osnova naprijed citiranih.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.