open-navfaktor-logo
search
Ročište u Općinskom sudu
UNSA traži novo izjašnjenje Zagreba; advokat Sebije Izetbegović: Uskraćuju nam dokaze, dezavuišu sud i javnost, otežu
AUTOR: Autor: M. M.
18.04.2024. u 13:54
get url
text
Sa ranijeg ročišta u Općinskom sudu u Sarajevu
Sa ranijeg ročišta u Općinskom sudu u Sarajevu
FOTO: ARHIV/FAKTOR
U Općinskom sudu u Sarajevu jutros je nastavljeno pripremno ročište po tužbi prof. dr. Sebije Izetbegović protiv Univerziteta u Sarajevu (UNSA), a kojim se traži poništenje odluke o oduzimanju titule magistra medicinskih nauka.
Pravni zastupnik prof. dr. Izetbegović advokat Esad Oruč kazao je da ostaje pri svim navodima iz tužbe, te obavijestio Sud da je od prošlog ročišta u međuvremenu zaprimio nove dokaze koje je jutros dostavio Sudu i suprotnoj strani. 
Pojasnio je da se radi o 54 nova dokaza, od kojih većina, kako je naveo, nije bila uzeta u obzir od komisije koja je pripremala analizu na osnovu koje je donesena sporna odluka UNSA. 
On je također istaknuo da im UNSA zasad onemogućava dostavu dodatnih traženih dokaza i informacija, iako su, kako je naveo, dosad dva puta ponovili zahtjev za pristup tim informacijama. 
Također, kazao je i da njihovom zahtjevu za dostavljanje informacija nije udovoljila ni Kantonalna uprava za inspekcijeske poslove (KUIP), iz koje im je odgovoreno da to mogu učiniti jedino na zahtjev Suda. 
S tim u vezi, od Suda je zatražio da naloži UNSA-i i KUIP-u da u spis dostavi tražene dokumente / informacije, s tim da strana tužiteljice zadržava pravo da po njihovom prijemu dostavi dodatno očitovanje. 
Esad Oruč
FOTO: Faktor
Advokat UNSA-e Enver Smajkan kazao je kako "primjećuje da tužiteljica, odnosno njeni punomoćnici iz neopravdanih razloga odgađaju ročišta i predlažu dokaze koji nisu relevantni".
Kazao je kako tužiteljica "nije dostavila dokaz o položenim ispitima na postdiplomskom studiju, niti dokaze da je Medicinski fakultet u Sarajevu odobrio prepis sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu na Medicinski fakultet u Sarajevu, niti evaluaciju ispita, a pogotovo imajući u vidu da postdiplomski studij za koji tvrdi da je pohađala u Zagrebu nema ekvivalente ispite u Sarajevu prije polaganja magistarskog ispita".
- Suština je da treba da dokaže na Medicinskom fakultetu u Zagrebu da je položila ispite, ako je tamo polagala, jer joj UNSA ne može priznati ispite koje joj ne može priznati ustanova na kojoj tvrdi da ih je položila. U dosadašnjem toku postupka nije predložila nijedan dokaz o tome, već se bavi nekim proceduralnim razlozima i dokazima na te okolnosti, a koje ne mogu utjecati na meritum odluke u ovoj stvari - ustvrdio je Smajkan.
Advokat Oruč na to je kazao da je "paradoksalno da punomoćnik tuženog prigovara tužiteljici navodno odgađanje ročišta, a pritom je svjestan da upravo tuženi, odnosno UNSA svojim radnjama otežava pravni položaj tužiteljice i to nedostavljanjem dokumenata i dokaza, pa čak ni zapisnika sa sjednice Senata na kojima su donesene pobijane odluke".
- Apsolutno nisu tačni navodi da nije dostavila dokaze o zakonitosti završenog studija - kazao je Oruč, podvukavši da je dosad dostavljen 91 dokaz.
- Između ostalog i odluka dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu kojom se priznaju ispiti sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a koja ni do danas nije poništena i koja i dalje proizvodi pravno dejstvo - kazao je advokat Oruč.
Pored toga, kako je istaknuo, dostavljen je i dokaz na okolnosti vjerodostojnosti indeksa sa magistarskog studija u Zagrebu, kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu vjerodostojnosti svih ocjena koje su evidentirane u indeksu. 
Nakon što su punomoćnici UNSA-e kazali kako UNSA i dalje razmatra zahtjev za dostavljanje tražene dokumentacije, te da će "u rokovima koji su propisani odlučiti po tom zahtjevu", sutkinja Svjetlana Granzov kazala je da će, u slučaju da UNSA ne udovolji zahtjevu tužiteljice, zahtjev uputiti Sud. 
Punomoćnici UNSA
FOTO: Faktor
Punomćnici UNSA-e su od Suda tražili da od Kantonalnog tužilaštva KS zatraži iz njihovog spisa kopiju studentskog spisa tužiteljice koje je pribavilo od Medicinskog fakulteta u Zagrebu, dok je Oruč predložio da Sud od Tužilaštva pribavi cjelokupan spis, koji uključuje i grafološko vještačenje indeksa, kao i ostale isprave sa postdiplomskog studija u Zagrebu. 
Punomoćnik UNSA-e je također zatražio od Suda da od Medicinskog fakulteta u Zagrebu traži izjašnjenje o autentičnosti indeksa i ocjena upisanih u indeks.
 Također, traži da se od Medicinskog fakulteta u Sarajevu da se izjasni postoji li službena evidencija na osnovu koje je izdato uvjerenje od 5. juna 1996. godine "jer činjenice koje su potvrđene uvjerenjem nisu istinito potvrđene". 
Advokat Oruč ponovo je reagirao kazavši da su prijedlozi punomoćnika UNSA-e "nejasni i usmjereni na odugovlačenje". 
- U odnosu na prijedlog da se od Medicinskog fakulteta u Zagrebu zatraži ponovno izjašnjenje o autentičnosti indeksa nisu ispunjeni zakonske pretpostavke, jer tuženi nije dokazao da se prethodno obraćao sa takvim zahtjevom i da je odbijen. Pored navedenog, u spis će biti uloženi i dokumenti iz Kantonalnog tužilaštva KS u kojem je u pogledu autentičnosti donesena pravosnažna odluka. Što se tiče zahtjeva za dostavu izjašnjenja Medicinskog fakulteta o uvjerenju od 5. juna 1996. godine, ono je u potpunosti nezakonito - Medicinski fakultet u Sarajevu nije zaseban pravni subjekt već organizaciona jedinica UNSA koju u ovom postupku zastupa upravo imenovani punomoćnik - obrazložio je Oruč. 
Dodao je kako "samo uvjerenje Medicinskog fakulteta u Sarajevu je ocjenjivano od Komisije UNSA koja je uradila analizu i tom analizom se autentičnost uvjerenja i ne osporava, nego se ono potpuno zanemaruje", te od Suda tražio da odbije prijedloge punomoćnika tuženog UNSA. 
Punomoćnik UNSA je na to uzvratio da "nije tačno da se nisu obraćali Medicinskom fakultetu u Zagrebu", te da su "od njih dobili dva akta u kojima oni navode kako ne mogu potvrditi vjerodostojnost indeksa i ocjena jer nema podataka u službenim evidencijama".
Advokat Enver Smajkan
FOTO: Faktor
- Pošto tužiteljica ustrajava da su ocjene vjerodostojne, a što može potvrditi samo Medicinski fakultet u Zagrebu, predlažemo Sudu da se Medicinski fakultet ponovo izjasni po ovom pitanju - rekao je advokat Smajkan, te dodao da "što se tiče vještačenja Tužilaštva KS ono je rađeno u cilju podizanja optužnice protiv tužiteljice, a ne za dokazivanje je li položila ispite, te se u ovom postupku ne može koristiti".
Advokat Oruč na to je kazao kako "punomoćnik UNSA selektivnim pristupom pojedinim dokazima nastoji dezavuisati i Sud i javnost".
- Nije tačno da je Medicinski fakultet u Zagrebu potvrdio nevjerodostojnost indeksa već je u dopisu naveo da u tom momentu nije bilo moguće utvrditi niti vjerodostojnost niti nevjerodostojnost. Naknadnim vještačenjem Tužilaštva KS se utvrdila vjerodostojnost - kazao je Oruč. 
Dodao je kako "nisu tačni navodi da se to radilo u cilju podizanja optužnice protiv tužiteljice, a iz razloga što je upravo potvrdom vjerodostojnosti eliminisana svaka sumnja u ovom postupku". 
Sutkinja Granzov na kraju današnjeg ročišta je navela da će zatražiti od KUIP-a dostavljanje traženih informacija, a u slučaju da UNSA do narednog ročišta ne udovolji zahtjevu tužiteljice, to će od njih zahtijevati Sud. 
Također je kazala da će zatražiti da se kompletan spis Tužilaštva KS dostavi u sudski spis, a odbila je prijedlog UNSA da traži izjašnjenje Univerziteta u Zagrebu jer, kako je navela, ono već postoji.
Nastavak pripremnog ročišta zakazan je za 6. juni. 
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.