open-navfaktor-logo
search
Izgradnja autoceste
Vlada prihvatila zaduženje FBiH do 220 miliona eura za projekat Koridor Vc Mostar sjever - Mostar jug
Sredstva će se koristiti za izgradnju dvije petlje autoceste Mostar sjever i Mostar jug, te izgradnju dionice autoceste u dužini od 15 km između ove dvije petlje i za izgradnju ceste s dvije trake koja povezuje ove petlje s postojećom magistralnom cestom
Faktor
28.03.2024. u 19:08
get url
text
Sa današnje sjednice Vlade FBiH
Sa današnje sjednice Vlade FBiH
Vlada FBiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH u iznosu do 220 miliona eura po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc Mostar sjever - Mostar jug. Prijedlog ove odluke bit će upućen u Parlament Federacije BiH.
Sredstva će se koristiti za izgradnju dvije petlje autoceste Mostar sjever i Mostar jug, te izgradnju dionice autoceste u dužini od 15 km između ove dvije petlje i za izgradnju ceste s dvije trake koja povezuje ove petlje s postojećom magistralnom cestom M17. Dionca bi trebala imati pet tunela i deset vijadukta na svakom od dva kolovoza. Rok otplate ovog zajma je 15 godina, dok je grejs period četiri godine i uključen je u rok otplate zajma.
Prijedlogom odluke se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Ugovor o zajmu između BiH i EBRD-a, zatim Nacrt ugovora o podršci zajma između EBRD-a i FBiH, kao i usaglašeni Zapisnik sa pregovora.
U skladu sa Prijedlogom odluke Federacija BiH treba prenijeti sredstva na osnovu zajma na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju. U periodu implementacije Projekta, u Budžetu FBiH nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansiranje ovog projekta. Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da sa JP Autoceste usaglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, definirati uslove vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu.
Istovremeno se daje saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH, kao i Podugovora o zajmu između FBiH i JP Autoceste. Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i Podugovora o zajmu ovlašten je federalni ministar finansija, dok su za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, te JP Autoceste, a svako u okviru svoje nadležnosti, saopćila je Vlada FBiH.
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.