Odbijen nacrt

Odluka Komisije: Neprihvatljivo je da se na Trgu oslobođenja - Alija Izetbegović gradi garaža

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH donijela je zaključak da Nacrt urbanističkog projekta Trg oslobođenja - Alija Izetbegović nije prihvatljiv.

- Dostavljeno projektno rješenje nije u skladu sa Programom razvoja gradske jezgre Sarajeva, koji na predmetnom prostoru ne predviđa izgradnju parking garaže - navodi se.

Komisija cijeli prostor vidi kao afirmaciju pješačke zone, sa očuvanjem zelenog dijela površina, te predlaže izgradnju sadržaja na drugim mjestima predviđenim regulacionim i drugim planovima.

Zaključak je donesen na zahtjev Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za mišljenje i stav na Nacrt urbanističkog projekta Trg oslobođenja - Alija Izetbegović odnosno usklađenost sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH.

S obzirom na to da je, nakon donošenja Odluke o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH, došlo do određenih nejasnoća u implementaciji, Komisija je donijela zaklјučak da se pokrene procedura izmjene i dopune Odluke.

- Izmjenom i dopunom Odluke će biti dodatno precizirane zone i nadležnosti različitih nivoa u prostornom obuhvatu predmetnog nacionalnog spomenika - ističe se.

Komisija je primila peticiju za proglašenje olimpijskih borilišta na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Olimpijska borilišta uključuju staze za olimpijski spust i veleslalom na Bjelašnici, staze za biatlon i skijaško trčanje na Igmanu, skakaonice na Malom Polju na Igmanu i bob-stazu na Trebeviću.

Komisija smatra da očuvanje borilišta i kompletnog prostora na kojem se odigrao najznačajniji sportski događaj – XIV Zimske olimpijske igre, osim materijalnog svjedočenja, treba biti zaštićen i kao memorija mjesta tako da je odlučeno da se pristupi izradi odluke o proglašenju navedenog prostora nacionalnim spomenikom.

- U vezi s tim, Komisija očekuje da će aktivnosti na valorizaciji prostora i izradi odluke o proglašenju završiti u narednom periodu, uz saradnju nadležnih institucija - navodi se u saopćenju za javnost o aktivnostima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika od imenovanja novog saziva.

Prema odredbama Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, do donošenja konačne odluke o proglašenju nacionalnog spomenika, a najduže do godinu dana od podnošenja peticije, sve strane treba da se suzdrže od aktivnosti koje bi mogle da ugroze predloženo dobro o čemu su obaviješteni svi nadležni organi i institucije na čijem se području nalaze predložena dobra.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga