- Tvrtka Aluminij Industries d.o.o. menadžment i međunarodni partneri potpuno su posvećeni uspješnoj provedbi projekta i nastavit će neumorno raditi na obnavljanju proizvodnje i ponovnom upošljavanju Aluminijevih radnika. Svi procesi i potezi do sada poduzeti u skladu su o odredbama ugovora o zakupu potpisanog s Aluminijem d.d. i zakonima Bosne i Hercegovine - navodi se u saopćenju Abraham grupe.

Proizvodni pogoni mostarskog Aluminija zaustavljeni su 10. jula 2019. godine nakon što je preduzeće isključeno s električne mreže zbog više od 400 milioana maraka akumuliranog duga, a više od 900 radnika ostalo je bez posla.

U aprilu ove godine Aluminij Industries d.o.o., podružnica M.T. Abraham grupe, i Aluminij d.d. Mostar potpisali su ugovor o zakupu pogona mostarske firme. Ugovorom je predviđeno da se tokom ljeta 2020. godine pokrene proizvodnja u pogonu ljevaonice te da se zaposli oko 200 bivših radnika Aluminija.

U Aluminiju je proteklih mjeseci obavljena inspekcijska kontrole financijsko-materijalnog, vanjskotrgovinskog i deviznog poslovanja Aluminija d.d. Mostar, a Vlada FBiH je prije dva dana Financijsku policiju zadužila da izvještaj proslijedi nadležnom tužiteljstvu radi utvrđivanja nezakonitosti u poslovanju i štete nastale po imovinu i imovinske interese Federacije BiH, kao i da poduzme druge mjere i aktivnosti u skladu sa zakonom.