Zastupnici su razmatrali na Skupštini KS izvještaj iz oblasti upraviteljstva koji je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS uputilo u skupštinsku proceduru.

Ukazali su zastupnici na brojne manjkavosti i nedostatke u trenutnom Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelova zgrada KS, te na nužnost donošenja novog, potpunijeg zakona koji će transparentno urediti ovu oblast.

Također, istakli su i brojne nepravilnosti i zloupotrebe od ovlaštenih upravitelja na zajedničkim dijelovima zgrada, kao i na nedostatke odgovornosti i efikasnog sankcionisanja. Potcrtali su i da je izražena nedovoljna informisanost etažnih vlasnika kada je riječ o njihovim pravima i obavezama u ovoj oblasti.

Kako bi se trenutno prevazišle manjkavosti Zakona, te rad upravitelja učinio transparentnijim i efikasnijim, Skupština Kantona je usvojila niz zaključaka.

Direktor Hetiga Alić za Faktor kaže da je izvještaj koji su razmatrali na sjednici Skupštine sveobuhvatan, korektno napisan i da je predstavljena realna slika kako jeste osim što je nedostajala informacija u vezi s protivpožarnom zaštitom.

Alić je kazao je da je dosta očajno stanje sa PP zaštitom i da će se to naći u drugom izvještaju gdje će biti navedeno kakvo je stanje, da puno opreme nedostaje, da je jako mali broj atestiranih hidrantskih mreža, kao i ostale stvari u vezi s jakom strujom i gromobranima.

- Zaključci su stvari koje se u suštini rade, dostavljanje godišnjih izvještaja i planova, hoće li to na određeni način probuditi interes etažnih vlasnika, vidjet ćemo. Njima je to svima dostupno, ali etažni vlasnici zaista ne pokazuju veliki interes za ovu oblast. Dosta njih još smatra da je vlasnik svog stana, a ne razmišlja čime dođe na osmi ili deseti sprat. Problem je u svijesti i još etažni vlasnici ne osjećaju odgovornost za održavanje zajedničkih dijelova zgrade, još smatraju da im neko mora pomoći, svi traže pomoć od općine, od kantona, za rekonstrukciju krova, lifta, fasad, bilo čega, a javni sektor to radi u skladu sa svojim mogućnostima, u skladu sa svojim odlukama i ne mogu odobriti više, a ljudi očekuju neku pomoć – priča Alić.

Skupština je, između ostalog, obavezala resorno ministarstvo da nalogom upozori upravnike i upravitelje da ne smiju koristiti sredstva sa računa jedne zgrade za potrebe druge jer bi počinili krivično djelo.

- To je lahko rješivo, to su stvari koje Ministarstvo utvrdi u nadzoru, mi upravitelji moramo na 31. decembar imati dokaz o postojanju sredstava. Ranije neki upravnici nisu imali sredstva i podnošene su prijave, sada ta sredstva imaju. Sužen je krug manipulacije, postoji klauzula za upravljanje imovinom. U tom kontekstu ne mogu se dešavati takve radnje, ali na kraju godine svaki upravnik mora imati ta sredstva, to je jedan od glavnih segmenata koji se kontroliše – pojašnjava Alić.

Ističe da nam kultura stanovanja još nije na odgovarajućem nivou.

- Prije svega kao etažni vlasnici moramo biti svjesni da smo suvlasnici nečega što je zajedničko. Ako smo mi oni koji koristimo neka prava iz tog suvlasništva, ako je moje pravo da do drugog ili trećeg sprata dođem liftom ili stepenicama, moram imati odgovornost i za te stepenice, za taj lift, ako na šesti sprat nekom pumpom dobijem vodu, moram imati odgovornost za tu pumpu, za bilo šta što koristim, trebam imati odgovornost – kaže Alić.

Navodi da ideju da Ministarstvo napravi posebnu web stranicu da privuče i educira etažne vlasnike smatra dobrom jer ih dosta, kako kaže, nije razumjelo koncept etažnog vlasništva.

- Još imamo u podsvijesti nekakve fondove, siz-ove, nema toga, evidencija se vodi za svaki ulaz, ne možete sa jednog ulaza sredstva trošiti na drugi ulaz, to je nezakonito. Imate situaciju da oni koji hoće da prate – prate i znaju koliko imaju sredstava i na šta su potrošili. Druga stvar koja je veoma bitna je institucija predstavnika. Predstavnik etažnih vlasnika je jedan od ključnih faktora za sistem upraviteljstva, ukoliko on nije zainteresiran, neće ništa funkcionisati kako treba. Mi kao upravnici smo u položaju nalogoprimca, mi moramo raditi šta nam oni nalože. Imamo samo tri stvari, kada su u pitanju hitne intervencije, kada možemo reagovati bez naloga predstavnika, ako se obrušava fasada, snijeg ili ledenice ako prijete, sve drugo moramo dobiti saglasnost predstavnika čak i kada je pucanje cijevi u pitanju, izaći ćemo, napraviti i naplatiti. Čest je problem i taj da etažni vlasnici sami ne poštuju dovoljno predstavnika, obraćaju se upraviteljima i zahtijevaju određene radnje. Moraju znati da je predstavnik neko ko nama odobrava upotrebu njihovih sredstava, ko nas kontroliše i da je zaista bitan – kaže Alić.

Kaže da oni predstavnici koji imaju zdravu komunikaciju sa svojim građanima, dogovaraju se i poluče rezultat i da je naplativost osjetno bolja.

VEZANI TEKST - Mnogo propusta u upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada

- Poseban problem je prinudna uprava, tamo gdje su ljudi zaista nezainteresirani, pa i sam prinudni upravnik pa je sve na silu i to su stvari koje se moraju riješiti. Moraju se napraviti instrumenti da funkcionšu bez obzira na volju etažnog vlasnika, na volju predstavnika, volju upravnika. Čuli ste za nivo pregledanosti liftova, mi imamo situaciju da nam predstavnici ne dozvoljavaju da se angažuje firma koja je zadužena za pregled liftova i to je nešto više od 200 maraka, i oni ne daju sredstva, mi se onda obratimo inspekciji i inspekcija kaže da ga ne može natjerati. Imali smo slučajeve da nemaju sredstava, a neće ni da ih sakupe da obnove protivpožarnu zaštitu, mi se obratimo inspekciji i oni kažu mi ih ne možemo natjerati jer ne postoje u zakonu takva rješenja – kaže Alić.

Kazao je da postoji utvrđena sankcija za onog ko ne dostavi dokaz o vlasništvu, ali da nema roka u kojem je treba dostaviti i da se sankcija ne može izreći.

- Upravitelj treba da radi za šta je zadužen, ne treba im dozvoliti samovolju, a sutra prema meni kao etažnom vlasniku treba imati mehanizme prinude da se mora završiti nešto. Neka sami biraju ko će vršiti provjeru zaštite ili nečeg drugog, ali problem je nehtijenje, kažu kako će im biti ukraden aparat, crijevo – navodi Alić.

Kaže da je u Tuzli neplaćanje naknade prekršaj i da je javni sektor tu uradio neke stvari.

- Sada se podnose prekršajne prijave koje se unose u jedinstveni registar prekršaja i takve osobe sutra ne mogu registrovati auto ili nešto drugo, a kazna koju plaćaju je prihod kantona. Aktuelni ministar je dosta toga prihvatio i u prednacrtu su neke stvari dobro predložene pa ćemo vidjeti kada to sve izađe na svjetlo dana da li će biti prihvaćeno – zaključio je Alić.