Sanela Gorušanović-Butigan je odustala od kandidature za predsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

- Nakon jučerašnjeg sastanka odlučila sam da ne želim biti kandidat - kazala je Gorušanović-Butigan.

Nju je predložila članica VSTV-a Berina Alihodžić.

Jadranka Stanišić je predložila Srđana Forcu za poziciju predsjednika.

On je prihvatio kandidaturu.

VEZANI TEKST - Ko će naslijediti Milana Tegeltiju na čelu VSTV-a

- Blizu 30 godina sam u pravosuđu i smatram da sam bar djelimično uočio koji su to problemi u pravosuđu i koje to probleme VSTV treba rješavati - kazao je Forca.

Za kandidata za predsjednika prijavio se i Halil Lagumdžija.

On je pojasnio kako su mu kolege sa Suda BiH rekle da misle da može doprinijeti promjenama zbog čega je odlučio prihvatiti kandidaturu.

Slavo Lakić je predložio Biljanu Simeunović za predsjednicu VSTV-a.

Kazao je kako misli da je "red da se neko od žena kandiduje".

- U ime svih tužilaca, ja ću prihvatiti tu kandidaturu. Imam veliko iskustvo u pravosuđu, možda je vrijeme da tužioci budu u prilici da se kandiduju za predsjednika što Zakonom nije ograničeno - kazala je Simeunović.

Zbog toga, kako kaže, predlaže Biljanu Simeunović, tužiteljicu Državnog tužilaštva za predsjednicu VSTV-a.

Tročlanu komisiju za izbor predsjednika i potpredsjenika VSTV-a činit će Duška Bogojević, Davor Martinović i Lejla Hadžić.

Izbor predsjednika Vijeća vrši se tajnim glasanjem, zaokruživanjem imena ili broja pored imena kandidata na glasačkom listiću. Svaki član može zaokružiti samo jednog kandidata. Izabranim se smatra onaj kandidat koji je dobio većinu glasova članova koji su prisutni i koji glasaju.

Ukoliko nijedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu, organizira se drugi krug u koji ulazi dvoje kandidata sa najvećim brojem glasova.