Sky News je izvjestio da muškarci prodaju svoje bubrege za 2.000 dolara. Za žene cijena je 1.500 dolara.  

Jedna majka je rekla da razmišlja o prodaji svog djeteta usred humanitarne i ekonomske krize koja je zahvatila Afganistan. Već je prodala bubreg. Mnogi drugi kažu da su uradili isto. Na drugoj lokaciji, dugačak red ljudi strpljivo je čekao novac od agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice.

- Niko ne može da mi kaže da prodam svoju djecu, ali mučimo se da ih održimo u životu. I zbog toga sam pomislila da neke od njih prodam. Možda će im biti bolje, a mi ćemo moći da prehranimo ostale - kaže očajna Afganistanka. 

Američka i druga strana pomoć je uveliko zaustavljena, nakon što su talibani preuzeli vlast u augustu.