Nagrada joj se dodjeljuje jer je "navršila deset godina efektivnog radnog staža u institucijama BiH".

Krišto je deset godina u zastupničkim klupama obilježila 9. juna i za to joj pripada jednokratna naknada u visini prosječne neto plaće na nivou BiH, koja trenutno iznosi 1.007 KM.

Krišto, prema podacima za avgust, ima primanja od oko 5.500 KM.

Rješenje o dodjeli jubilarne nagrade za Krišto je doneseno 7. jula, ali još nije pravosnažno s obzirom na to da ga treba verificirati Zajednička komisija za administrativne poslove, čija je posljednja sjednica otkazana, a nova još nije zakazana.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamenta BiH je Obren Petrović (SNSD).

Jubilarna nagrada propisana je Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kao i Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu po osnovu jubilarnih nagrada u institucijama BiH.

U januaru ove godine je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i Zakona o radu u institucijama BiH, kojim se ukidaju jubilarne nagrade za zvaničnike. Tada su protiv bili zastupnici iz HDZ-a BiH i SNSD-a. Međutim, dopune ovih zakona nisu prošle u Domu naroda Parlamenta BiH.