Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević pozvao je parlamentarce na hitno usvajanje zakona o pravima demobilisanim boracima i članova njihovih porodica te podsjetio da danas istječe rok koji su dali predstavnici boraca za sazivanje hitnih sjednica oba doma Parlamenta Federacije BiH.

Na njima traže da se usvoji predloženi zakon kako bi mogao biti provodiv već u julu.

- Ovo je situacija u kojoj su predstavnici Ministarstva, Vlade i boraca nakon dugo vremena postigli jedan kompromis i ponudili Parlamentu FBiH zajednički tekst zakona. Zato javno pozivam sve parlamentarce da pitanje prava boraca, koji od 2010. godine nemaju svoj zakon, izdignemo iz dnevne politike i ovo pitanje stavimo u prioritet i hitno ga riješimo - rekao je Bukvarević.

Pozvao je na zakazivanje sjednica oba doma Parlamenta isti dan i usvajanje Prijedloga zakona o pravima demobilisanih boraca, kao i rebalansa federalnog budžeta, jer je time osigurano  25 miliona KM za realizaciju navedenog zakona.  

- Imam informaciju da je predsjedavajući Zastupničkog doma najavio u ponedjeljak kolegij i da će zakazati sjednicu najvjerovatnije u utorak ili srijedu naredne sedmice - dodao je Bukvarević, koji očekuje od parlamentaraca punu ozbiljnost.

Uz predloženi tekst zakona, od oba doma Parlamenta FBiH, očekuje se da usvoje pet inicijativa za izmjene i dopune zakona kojim se regulišu prava demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i to Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, te kantonalne zakone o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.