Kako navode iz CIK-a, 05. maja 2020. godine CIK je usvojio prečišćen tekst Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih i on je odmah objavljen u Službenom glasniku BiH i na web stranici Centralne izborne komisije BiH. Pravilnikom je, dodaju, detaljno precizirana procedura imenovanja članova biračkih odbora.

- Centralna izborna komisija BiH je posebnu pažnju u svojim podzakonskim aktima posvetila rezervnom sastavu u slučaju nedovoljnog broja prijedloga za članove biračkih odbora od političkih subjekata (koji se dostavlja svim političkim subjektima), te se u izjavama koje potpisuju kandidati za članove posebno naglašava da se obavezuju da prisustvuju radu na biračkom mjestu, a kako bi se spriječila pojava sa prošlih izbora u BiH kada su članovi masovno odustajali od članstva u biračkom odboru čak i na sam dan izbora. U skladu sa članom 10. stav (15) navednog Pravilnika na odluku izborne komisije o imenovanju biračkog odbora može se uložiti prigovor u roku od 24 sata od prijema odluke o imenovanju. Također, ukoliko politički subjekt nije zadovoljan odlukom izborne komisije po prigovoru ima pravo Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeti žalbu na odluku izborne komisije osnovne izborne jedinice a kako je propisano odredbama člana 2.19 stav (4) Izbornog zakona BiH - navode iz CIK-a.

Imajući u vidu navedeno pozivaju političke subjekte da vode fer i poštenu izbornu kampanju a posebno da vode računa da svojim javnim istupima ne obmanjuju javnost o izbornom procesu u BiH.