Biskupi, nakon što su upoznati sa započetim projektom Evropskog centra banjalučke biskupije u bivšem trapističkom samostanu Marija Zvijezda, pozivaju predstavnike vlasti na donošenje zakona kojima će se ispravljati brojne nepravde i neće se stvarati nove koje bi mogle biti uzrok budućih nesporazuma i mogućih sukoba, imajući na umu da je samo mir utemeljen na pravdi dugotrajan i na dobro svih građana ove zemlje.

Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić rekao je da ako želimo stvoriti zdravo pravno društvo mora se ono što je bivši sistem napravio nepravdu ispraviti.

- Ovdje se ne radi samo o crkvenoj imovini. Jasno je da mi tražimo da se ispravi nepravda za crkvenu imovinu, međutim toliko tih ljudi ima koji su ostali bez svoje imovine i njihovi potomci imaju pravo na tu imovinu otuđenu. Nažalost, zakon o restituciji odnosno o povratu imovine je bio pripravljen, a onda iz ne znam kojih razloga visoki predstavnik je sklonio na stranu, to je stavljeno u ladicu i do dana današnjeg nema - kazao je Puljić.

Istakao je da je u to vrijeme nerealno prikazano koliko je štetno za državu ako bude morala vratiti imovinu, a nakon provjere svega sedam posto od te imovine jeste zapravo imovina koja pripada Katoličkoj ili Pravoslavnoj crkvi ili Islamskoj zajednici.

- Ima puno prljavih radnji kada je u pitanju povrat imovine. Međutim, moramo priznati, država koristi našu imovinu toliko godina i kada nešto tražimo sto pitanja postavlja, a zapravo radi se o nadoknadi štete - kazao je Puljić i dodao da ne žele državu oštetiti, ali da država mora biti pravedna pa priznati da je tu imovinu koristila toliko godina i sada, ne samo da ne želi vratiti nego ni priznati oštećenje koje su imali.

On je naglasio da je povrat imovine vjerskih zajednica samo političko pitanje.

- Jesu li voljni i dobrovoljni, nažalost, nema dobre volje ispravljati nepravdu - istakao je Puljić.

Franjo Komarica, biskup banjalučki, govorio je o bespravno otuđenoj imovini samostana Marija Zvijezda zbog čega se već tri godine vodi upravni postupak. Pojasnio je da je ta imovina uknjižena gruntovno na crkvi, a katastarski na drugim mjestima.

- Zahtijevamo se da se isprave greške jer su napravljene - rekao je Komarica.

Odgovarajući na pitanja novinara o političkoj situaciji i ponašanju domaćih i regionalnih političara, Puljić je rekao:

- Ono što je najružnije, umjesto da sjednu i razgovaraju, šalju otrovne strijele preko medija. Narod se umorio od tih njihovih prepucavanja. Razumljivo je da ova zemlja može opstati ukoliko se bude poštovala jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda i njenih manjina.

Članovi Biskupske konferencije upoznati su sa aktivnostima Caritasa BiH tokom 2020. godine, kao i s činjenicom da je sve manje zanimanje inostranih partnera i donatora za finansiranje karitativnog djelovanja u BiH.

- Tokom plodne diskusije bilo je riječi o konkretnim poteškoćama s kojima se u svom radu susreću dijecezanski Caritasi i Caritas BiH čije djelovanje na socijalnom planu često nije dovoljno vrednovano niti dana potrebna podrška brojnih institucija vlasti. Članovi biskupske konferencije dali su i potrebne smjernice za što bolju koordinaciju djelovanja spomenutih Caritasa, kao i za čuvanje dostojanstva ovih institucija koje imaju posebno važnost za biskupijske zajednice i društvo uopće u BiH. I ovom prilikom su zahvalili svim karitativnim radnicima koji savjesno obavljaju povjerenu im zadaću, a posebno volonterima i svima koji daju podršku karitativnom djelovanju u ovoj zemlji u kojoj mnogi još uvijek trpe posljedice nedavnog rata i brojnih nepravdi, istaknuto je nakon zasjedanja Biskupske konferencije BiH.