Kako je kazala, Vlada je svjesna da će pandemija koja je zahvatila cijeli svijet imati posljedice na globalnu ekonomiju pa samim tim i na Bosnu i Hercegovinu zbog čega je već pokrenuto niz aktivnosti za saniranje posljedica.

- Mi smo mala ekonomija i prepušteni smo sami sebi, a budući da Centralna banka BiH nema mogućnost intervencije ubrizgavanjem novca potrebna nam je i podrška međunarodnih institucija, a "stezanjem kaiša" u smislu rebalansa rezat ćemo sve troškove koji nisu neophodni za ovu godinu - pojasnila je Đapo.

Naglasila je potrebu brzog, odgovornog i transparentnog djelovanja te donošenje mjera za očuvanje privredne likvidnosti i radnih mjesta.

Među mjerama koje su već poduzete izdvojila je zaustavljanje rasta cijena osnovnih životnih namirnica, od Agencije za bankarstvo zatražen je moratorij na kredite, a Vijeću ministara BiH upućena je inicijativa da se izmijeni zakon i omogući pomjeranje na kraj mjeseca uplate doprinosa.

- Svjesni smo da moramo odlučno naći načina da pomognemo privredi i očuvanju radnih mjesta, pravimo modalitet pomoći da pomognemo svakom pojedincu, radniku i privrednim subjektima, a neke od mjere bit će moguće provesti samo izmjenama zakonskih rješenja - dodala je.

Također, razgovara se i o donošenju lex specijalisa u vezi s koronavirusom, a započete su i aktivnosti na uspostavljanju Garancijskog fonda koji bi izdavao garancije komercijalnim bankama.

Oformit će se i Stabilizacijski fond za koji bi sredstva bila osigurana rebalansom budžeta budući da je namjera smanjiti sve troškove gdje god je to moguće, a rebalans bi, kaže Đapo, trebao biti razmatran sredinom aprila.

Drugi dio sredstava trebao bi osiguran putem Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), naglasila je Đapo, a pregovori u tom smislu sve počeli te se očekuje da bi sredstva od Evropske komisije mogla biti operativna u maju.

Pozvala je poslodavce da ne otpuštaju radnike najavljujući da će se naći modaliteti kako bi se očuvala likvidnost, a osim toga sve će se učiniti kako bi se osigurala redovna isplata penzija i boračkih naknada.

Predsjednica Koordinacionog odbora za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa i federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo pozvala je danas poslodavce da isplate plate radnicima za mart, dodajući da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine spremna refundirati doprinose.

Kada su u pitanju porezi i druge obaveze prema državi, dodala je, to je moguće uraditi samo donošenjem novog zakona što znači da će Federalna vlada ukoliko se odluči za izmjenu jednog ili više zakona uputiti u parlamentarnu proceduru te je izrazila nadu da će se ovih dana iznaći rješenje za porezne akontacije.

Kazala je i da Vlada Federacije BiH vodi pregovore sa socijalnim partnerima te se prijedlozi mjera koje svakodnevno dobivaju, i analiziraju.

- Premijer Federacije BiH će razgovarati s kantonalnim premijerima, a sutra nakon sastanka s predstavnicima Udruženja poslodavaca i sindikata odnosno Ekonomsko-socijalnog vijeća, moći ćemo najaviti konkretnije mjere - pojasnila je.

Izrazila je nadu da će Vlada FBiH vrlo brzo prihvatiti da u punom i djelomičnom iznosu finansira doprinose na plate.

Ponovila je da će Vlada FBiH putem Garancijskog fonda biti garant odnosno žirant firmama kojima je zabranjen rad zbog mjera uvedenih nakon proglašenja pandemije te će se oni čiji pad prihoda bude veći do 20 ili 25 posto moći zadužiti kod komercijalnih banaka.