- Sve što je bilo potrebno da se usvoji u vezi sa prihvatanjem i raspodjelom sredstava MMF-a, Vijeće ministara BiH je završilo – kazao je Tegeltija nakon posljednje sjednice.

Ukoliko je Tegeltijina izjava tačna, upitno je zašto je na dnevni red ranijih sjednica stavljao Prijedlog odluke o raspodjeli 333 miliona eura od kredita MMF-a, kojeg je pripremio ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda (HDZBiH). S obzirom da se ta odluka u nekoliko navrata našla pred ministrima, očigledno je da Tegeltija ne govori istinu kada tvrdi da je "usvojeno sve što je bilo potrebno da se usvoji".

Ono što se pokušavalo usvojiti, a za šta Tegeltija danas tvrdi da se nije trebalo usvojiti, je Prijedlog odluke o raspodjeli novca u koji je Bevanda "uglavio" i kantone, što je protivno Ustavu BiH, relevantnim zakonskim rješenjima i dosadašnjoj praksi. Usvajanjem takvog prijedloga bi Vijeće ministara BiH odredilo način raspodjele kantonima, što je isključivo pitanje Federacije BiH.

- Ne može Vijeće ministara BiH naređivati FBiH način na koji će dijeliti novac MMF-a – poručio je u srijedu predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Da je Vijeće ministara BiH uradilo sve što je trebalo, te da Centralna banka BiH već sada može proslijediti novac entitetima, smatra i Tegeltijin stranački šef Milorad Dodik, koji je to kazao nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem.

- Konstatirali smo, pošto su ovdje bili gospodin Bevanda i gospodin Tegeltija, da sve procedure poznate do sada u aranžmanima sa MMF-om su ispoštovane i da guverner Centralne banke BiH nema nijednog razloga da ta sredstva ne podijeli kako je to navedeno u Pismu namjere – izjavio je Dodik.

U Pismu namjere na koje se Dodik poziva se navodi da će sredstva biti podijeljena na način da će FBiH pripasti 62 posto, entitetu RS 38 posto, a da će se oba entiteta odreći po pola procenta za Distrikt Brčko. Način raspodjele novca kantonima nije definiran Pismom namjere.

VEZANI TEKST - Pročitajte šta piše u Pismu namjere koje je BiH uputila MMF-u

Zaista iznenađuju tvrdnje zvaničnika SNSD-a i HDZ-a BiH da Centralna banka BiH već može podijeliti novac MMF-a, s obzirom da su ti isti zvaničnici, poput državnog i entitetskih ministara finansija, 20. aprila potpisali Memorandum o razumijevanju, kojim se određuje postupanje institucija u pogledu finansijske pomoći za BiH u okviru Instrumenta za brzo finansiranje MMF-a.

Član 2. tog Memoranduma propisuje da je Ministarstvo finansija i trezora BiH ovlašteno da u ime BiH izda promisorne note za članstvo i finansijske aranžmane sa MMF-om i blagovremeno ih dostavi u fizičkom obliku Centralnoj banci BiH, a na osnovu obavještenja od Centralne banke BiH i Odluke Vijeća ministara BiH.

Spomenuta odluka Vijeća ministara BiH, ona za koju Dodik i Tegeltija danas tvrde da nije potrebna, još uvijek nije usvojena. I u tom Memorandumu se navodi da će novac biti raspodijeljen na isti način na koji je to utvrđeno u Pismu namjere, bez definiranja načina raspodjele kantonima.

Da Dodik i Tegeltija ne govore istinu, ukazuje i Odluka o davanju ovlaštenja Bevandi za izdavanje promisorne note za povlačenje sredstava MMF-a, koju je Tegeltija potpisao 23. aprila.

- Sredstva koja budu povučena na osnovu Promisorne note bit će raspoređena posebnom odlukom Vijeća ministara BiH shodno potpisanom Pismu namjere – navodi se u Odluci.Građani BiH su, očigledno, postali žrtve raskoraka u kojem se nalaze SNSD i HDZBiH. Jednima je u interesu da što prije i mimo propisanih procedura dođu do prijeko potrebnog novca kojim bi sanirali stanje u ekonomski posrnulom entitetu RS, a drugi bi da ustaljenu praksu zasnovanu na ustavnim nadležnostima i zakonima prilagode svojim političkim potrebama, na način da kantone nametnu na poziciju "rame uz rame" sa entitetima i državom BiH.