Gradsko vijeće Sarajevo donijelo je danas Odluku o Ključu, Svečanoj lenti i Ordenu Grada Sarajeva. Novoizabranom gradonačelniku, nakon davanja svečane izjave, uručuje se Ključ Grada Sarajeva,  predsjedavajućem Gradskog vijeća uručuje se Svečana lenta, a gradskim vijećnicima Orden Grada Sarajeva.

Nakon što je Gradskom vijeće na sjednici danas usvojilo Odluku o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, usvojen je i Nacrt Odluke o podizanju spomen-obilježja "HVO Sarajevo" na području mjesne zajednice Čengić Vila 1, ulica Nedima Filipovića.

Spomen-obilježje se podiže prema idejnom rješenju koji je sastavni dio podnesene inicijative "Udruga organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo".

Finansiranje postavljanja spomen-obilježja snosit će Grad Sarajevo.

Gradsko vijeće je također usvojilo, Odluku o davanju saglasnosti na Parisku deklaraciju o okončanju epidemije AIDS-a, i time se Sarajevo pridružilo gradovima svijeta o okončanju AIDS epidemije do 2030. godine.

Vijećnik Nurko Grebović je pozdravio Odluku o Pariskoj deklaraciji, te kazao da Federalni koordinator za HIV/AIDS prim. dr. Zlatko Čardaklija i njegov tim ljudi zaslužuju sve pohvale, te je predložio da budu odlikovani.

- BiH je država s najnižom incidencijom širenja HIV/AIDS-a, te naveo da je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevo registrirano 170 obiljelih, od toga 81 posto na liječenju, a njih 86 posto imaju nemjerljivu epidemiju, što znali da se približavamo cilju Pariske deklaracije - kazao je prim. dr. Čardaklija u izjavi za Fenu.

Sjednica Gradskog vijeća Sarajeva je završena nakon vijećničkih inicijativa.