Dr. Karabeg je o tom obaviješten pismom od 20. januara, koje mu je uputio predsjednik najveće globalne Asocijacije udruženja plastičnih i estetskih hirurga svijeta ICOPLAST sa sjedištem u Americi prof. Cooter iz Australije, uz čestitke za prihvatanje poziva da bude predsjednik Komiteta za profesionalne standarde u tom udruženju.

U tom će svojstvu predsjedavati Komitetom zaduženim za komunikaciju i postavljanje  standarda u plastičnoj hirurgiji, vezanih za edukaciju i certifikaciju plastičnih hirurga diljem svijeta.

Karabeg je član američkog udruženja plastičnih hirurga (vjerovatno među rijetkim ili jedini sa prostora Balkana) te član ISAPS-a, jednog od najvećih udruženja estetskih i plastičnih hiruga u kojem dužnost nacionalnog predstavnika obavlja deset godina, a sada je nacionalni predstavnik u ICOPLAST-u i ESPRASU (evropskom udruženju plastičnih hirurga).

Istovremeno, taj renomirani bh. stručnjak obavlja funkciju predsjednika Udruženja plastičnih hiruga BiH u ponovljenom mandatu i u tom svojstvu organizira kongres sa  kolegama iz Udruženja plastičnih hirurga u BiH u Mostaru od, koji će biti održan od 23.-25. aprila, zajedno sa kolegama iz Slovenije, Srbije i Hrvatske, a s kojima je formirano zajedničko krovno Udruženje “Fellows in science”.

Na taj skup dolazi više od 30 pozvanih predavača iz Evrope i svijeta, a upućen je i poziv za 35 studenata sa osam medicinskih  fakulteta iz BiH da besplatno prate dostignuća iz  oblasti tumora, povreda, opekotina, estetske i rekonstruktivne  hirurgije, za dobrobit BiH i   medicine uopće.

- Bit će to prilika za razmjenu iskustava i znanja koja smo stekli u BiH na bazi naučnih dostignuća... Takva (sa)znanja ćemo etablirati u centrima u kojima radimo za dobrobit pacijenata - ističe Karabeg.