Među njima bit će i Katarina Raičević, direktorica prodaje za MSP u osam država centralne i istočne Evrope u kojima djeluje Bisnode Dun & Bradstreet, koja će kroz temu "Postanite kompanija vođena podacima i snagom umjetne inteligencije" govoriti i o tome kako u novoj realnosti koristiti podatke na pravi način te kako na osnovu njih izgraditi funkcionalno i efikasno liderstvo.

U samo nekoliko mjeseci krize COVID-19 donijela je godine promjena u načinu na koji kompanije posluju u svim sektorima i regijama. Digitalizirana interakcija s kupcima i lancima nabave te internog poslovanja ubrzala se za tri do četiri godine a udio digitalnih ili digitalno realizovanih proizvoda u portfeljima digitaliziranih kompanija ubrzao se za šokantnih sedam godina. Činjenica da je digitalizacija pozitivna korist nije novost. Ali je prešla iz "lijepo-je-imati" u "neophodno-je-imati".

- Epidemija koronavirusa dovela je do veće usmjerenosti na održivost i digitalizaciju. Pokazalo se da su digitalizovane kompanije otpornije i bolje pripremljene za rad u ovakvim uvjetima. Dok sve veći broj direktora vidi značajan potencijal u upotrebi digitalizacije, podataka i analitike, još uvijek ima pojedinaca koji ne vide vrijednost takvog razvoja. Moramo im pomoći da razumiju njegov značaj kako bi i sami sudjelovali u ovoj digitalnoj transformaciji. Budući da je Dun & Bradstreet vodeći globalni pružatelj podataka i analitičkih usluga, određena odgovornost leži i na nama. Digitalna održivost predstavlja samu srž našeg poslovanja, koje je danas pokazalo da ima veću vrijednost nego ikad prije - izjavila je Katarina Raičević.

Promjene nastale usljed pandemije koronavirusa sve su osim spontane i prirodne, te zahtijevaju potpuno nove liderske vještine. Oni koji ih na vrijeme prepoznaju i prilagode se, mogu očekivati korist za svoju kompaniju i povećanje profita.

Stoga budite s nama 17. 06. - link za prijavu je https://www.ceo-summit.ba/about