Bicikliste su ispratili predstavnici Ambasade BiH u Austriji i počasni konzul BiH Ljuhar Davul.

Oni će pod sloganom "Never forget Srebrenica" proći četiri države i osam gradova. Biciklisti planiraju da u Srebrenicu dođu 11. jula.