- Pitam ministricu Zoru Dujmović do kada će provoditi diskriminaciju prema Narodnom pozorištu Mostaru, koja traje pet godina transferima Ministarstva, a koji imaju diskriminirajući karakter. U Mostaru postoji Narodno pozorište 70 godina, postoji i Hrvatsko narodno kazalište koje je osnovano poslije rata, a prema kojem se odnosi kao instituciji od značaja za nauku i kulturu države Bosne i Hercegovine, dok je Narodno pozorište Mostar od značaja za Federaciju BiH. Dosadašnji transfer prema Narodnom pozorištu Mostar iznosi 97.500 KM, a prema Hrvatskom narodnom kazalištu 583.000 KM, dakle, šest puta više. U obje institucije ima po 25 zaposlenih, i čime se Dujmović rukovodila kada je provodila ovakav diskriminatorski status - ukazuje Džubur.

On je upitao premijera Federacije BiH Fadila Novalića, kao nadređenog ministrici Dujmović, da li će odobriti urgentni transfer od 480.500 KM Narodnom pozorištu Mostar jer to očekuje i pozorište i javnost.