Ako se u potpunosti provedu, te bi izmjene mogle dovesti do toga da banke u Evropi upumpaju dodatnih 450 milijardi eura kredita u privredu, rekao je jedan dužnosnik.

- Odlučno podupiremo domaćinstva i preduzeća kako bismo u najvećoj mogućoj mjeri ublažili ekonomsku štetu uzrokovanu koronavirusom. Bankarski sektor pritom može itekako pomoći - rekao je potpredsjednik EK Valdis Dombrovskis u Bruxellesu.

Veća fleksibilnost, kao i predložene ciljane izmjene propisa, omogućit će zajmodavcima da očuvaju nesmetano pružanje likvidnosti i time domaćinstvima i firmama omoguće pristup potrebnom finansiranju, istaknuo je.

Paket uključuje nova uputstva o računovodstvenoj i prudencijalnoj regulativi u EU-u te privremenu dopunu bankovnih pravila u EU.

Među mjerama koje se predlažu su na primjer odgoda primjene određenih pravila o kapitalnim zahtjevima za banke, ako bi im se omogućio veći prostor za dodjelu kredita.

Komisija također podržava nedavne izjave o fleksibilnijem tumačenju računovodstvenim i bonitetnih pravila, među ostalim Baselskog odbora za nadzor banaka, Evropske agencije za banke (EBA) i Evropske centralne banke (ECB).

To se, na primjer, odnosi na procjenu vrijednosti zajmova koji su privremeno nenaplativi ili teško naplativi.

EK podržava i apele bankama da se suzdrže od isplate dividende i budu oprezne u pogledu isplata bonusa, objavio je biznisinfo.