U vezi sa izraženom zainteresiranosti medija i javnosti uopće za postupanje u tom predmetu, Federalno ministarstva prostornog uređenja u saopćenju ističe da je nedvojbeno da se radi o objektu koji je obuhvaćen odlukom o proglašenju nacionalnog spomenika Graditeljska cjelina - Mjesto i ostaci električne centrale sa upravnom zgradom.

Imajući to u vidu, kako se dodaje u saopćenju, Federalno ministarstvo prostornog uređenja postupa prema odredbama Odluke o proglašenju nacionalnog spomenika koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Zakonu o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i drugim za ovaj predmet relevantnim propisima.

- Cijeneći činjenice u vezi s odredbama odluke o proglašenju nacionalnog spomenika i drugim propisima ovo ministarstvo će i donijeti odluku kada postupak bude u potpunosti proveden. Kako će postupati drugi nadležni organi, prvenstveno Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Federalni građevinski inspektor koji su eventualno i pozvaniji, s obzirom na trenutnu situaciju, nije na Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da prejudicira - saopćeno je iz tog ministarstva.