Tužilaštvo HNK izdalo je nalog Finansijskoj policiji F BiH da izvrši nadzor nad finansijskim poslovanjem društva "Aluminij" d.d. Mostar. Ova informacija je saopćena iz Kantonalnog tužilaštva HNK. Naložili su da se tim nadzorom obuhvati cjelokupan period od posljednje kontrole Finansijske policije pa do dana obavljanja nadzora, kao i da na tim poslovima angažira dovoljan broj ovlaštenih službenih osoba Finansijske policije.

Također, naloženo je da se nadzorom posebno utvrde i provjere poslovi oko nabavke električne energije kao energenta, te nabavke svih ostalih sirovina i materijala neophodnih za proces proizvodnje.

Ističu i kako je naloženo da se izvrše provjere i sačini analiza prodaje proizvoda iz proizvodnog procesa, te da se posebno analiziraju poslovni odnosi sa "velikim" dobavljačima i povezanim društvima, kao i to da se pribavi i analizira sva poslovna dokumentacija koja može upućivati na drugo eventualno nezakonito postupanje i činjenje kaznenih djela i otkrivanja počinitelja.

-Uporedo s ovom aktivnošću, Tužilaštvo je saslušalo određeni broj svjedoka i osumnjičenih u predmetima koji su ranije formirani, kao i po prijavi Udruge malih dioničara "Aluminija" d.d. Mostar.  Zbog toga su upućeni pozivi svim dosadašnjim direktorima društva koji do sada nisu saslušavani u Tužilaštvu, i to: Ivi Bradvici, Željku Kordiću, Nikici Ljubiću, Ružici Udovičić, Mariju Gadžiću i Draženu Pandži, te predsjednicima nadzornih odbora - navode iz Tužilaštva HNK.

U narednom periodu uslijedit će pozivanje i preostalih članova pojedinih Uprava, dodaju, te predsjednika i članova Nadzornih odbora iz pojedinih perioda rukovođenja društvom "Aluminij" d.d. Mostar. Napominju da je Tužilaštvo HNK zaprimilo svega jednu kaznenu prijavu od Udruge malih dioničara „Aluminija“ d.d. Mostar.

-Tužilaštvo HNK profesionalno postupa u svim navedenim predmetima, te još jedanput odbacuje insinuacije o neprofesionalnosti i političkom utjecaju i zahvaljuje pojedinim medijima koji su svojim objektivnim pisanjem, te prezentovanjem pojedinih dokaza i činjenica postali koristan izvor informacija za ovo Tužilaštvu - poručuju.