Glavni odbor Socijaldemokratske partije (SDP) BiH je usvojio dokument o okrupnjavanju "BH bloka". Na taj način je napravljen, kako je saopćeno iz te stranke, još jedan značajan korak ka okupljanju lijevih i građanski orijentiranih političkih subjekata u našoj državi, "istinski opredijeljenih suprotstavljanju rastućem nacionalizmu, antidržavnom djelovanju i općoj apatiji u društvu".

Saopćenje SDP-a nakon sjednice Glavnog odbora te stranke u nastavku prenosimo u cijelosti:

- Radi se o pojavi uzrokovanoj nesposobnošću i nezainteresovanošću vladajućih struktura za rješavanje stvarnih, egzistencijalnih problema građana BiH, čemu "BH blok" ima namjeru stati ukraj u nadolazećim izbornim ciklusima. U tom svjetlu pozdravljena je činjenica da je specijalni izaslanik za zapadni Balkan Matthew Palmer pred Senatom SAD velikim dijelom iznio SDP-ove stavove o situaciji u državi, etnofeudalnim ambicijama nacionalističkih lidera i pohvalio građanske stranke.

Izraženo je uvjerenje da će SDP BiH, Naša stranka i drugi subjekti, koji će u dogledno vrijeme pristupiti "BH bloku" predstavljati stvarnu, snažnu alternativu vladajućim populističkim, desničarskim snagama i njihovim satelitima. Dodano je da SDP nastavlja s inicijativom za pravedniji izborni proces uvodeći moderne tehnologije na glasačka mjesta.

Sa sjednice je također poslana poruka o nužnosti uspostave državne i entitetske vlade u Federaciji BiH. To se očekuje od stranaka koje su uspostavile koaliciju imenovanjima ambasadora, rukovodstava parlamenata, upravnih organa javnih preduzeća, međusobnim biranjem delegata u domove naroda, glasanjem za Izvještaj o radu Vlade FBiH u entitetskom parlamentu i nizom drugih postupaka.

Pokazalo se da jedina faza formiranja vlasti koju vladajuće stranke nemaju motiva da razriješe jeste imenovanje novog saziva Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH. Očito je da pojedincima i strankama i više nego odgovara da njihovi najpovlašteniji kadrovi istovremeno obnašaju funkciju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i predsjedavajućeg državnog parlamenta, ili da su pojedinci istovremeno i kantonalni zastupnici, federalni ministri i zastupnici u Domu naroda.

Njima je najvažnije da su oni uzurpirali funkcije i skoncentrisali moć u nekolicinu onih koje smatraju vlastitom elitom. Dok oni skupljaju funkcije i moć, najmanje je za njih važno šta će biti sa građanima, sa infrastrukturnim projektima za koje svake godine obećavaju da će biti započeti naredne godine.

Na sjednici je data je puna podrška radu Vladi Unsko-sanskog kantona, koja sama nosi teret migrantske krize u BiH. SDP će preko svojih kadrova u Vladi USK i dalje u potpunosti davati podršku u borbi sa velikim migracionim problemima u kojima tobožnji zaštitnici nacionalnih interesa ne nude nikakvu podršku sa državnog nivoa, nego doprinose dodatnom pogoršanju situacije u ovom kantonu.

Na kraju, Glavni odbor SDP BiH, u skladu sa preporukom Svjetske zdravstvene organizacije i Rezolucijom Evropskog parlamenta, podržava legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, pozdravlja pozitavan stav institucija i ministarstava na svim nivoima vlasti u BiH, te poziva da se proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe ubrza, vodeći računa o oboljelim od najtežih bolesti u čijem liječenju, pored svega ostaloga, medikamenti na bazi kanabisa mogu biti od pomoći.