Gradski vijećnici su razmotrili  Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Kvadrant C – Marijin Dvor" sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana "Kvadrant C – Marijin Dvor", te ga, zaključkom, uputili u  javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U javnu raspravu u trajanju od 20 dana upućen je i Nacrt Odluke o podizanju Spomen-ploče poginulim pripadnicima Zelenih beretki pri akciji oslobađanja kote 1162 – Vidikovac, saopćeno je iz Gradske uprave Sarajeva.