Prilikom otvaranja punkta hitne medicinske pomoći, koji je smješten u prostorijama u Mis Irbinoj ulici broj 20, u maju ove godine, načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić je naglasio da će  ovaj projekat pokazati potpunu opravdanost. 

Od početka maja 2019. godine služba hitne medicinske pomoći u Centru, koju je oformila Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, građanima centralne sarajevske općine pružila je 3.087 intervencija u okviru čega je obavljeno 5.844 usluga. Pod ovim se podrazumijeva davanje parentalne terapije, obrade povreda, previjanje rana, snimanje EKG-a, aplikacija kisika, davanje infuzije, postavljanje urinarnog katetera… 

Tokom sedam proteklih mjeseci obavljena je 2.881 kućna posjeta ljekara sa pratećim timom. U istom periodu je obavljeno 766 medicinskih transporta naglo oboljelih i povrijeđenih pacijenata do bolnice. 

- Dostupnost timova hitne medicinske pomoći u svakom momentu doprinijela je sigurnosti življenja građana općine Centar, ali je također medicinsko-terenskim ekipama dala na kvalitetu rada zbog skraćenja vremena dolaska na mjesto incidenta - navedeno je u informaciji koju je u ime JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS direktor Adem Zalihić dostavio Općini Centar. 

Općina Centar je za potrebe otvaranja punkta hitne medicinske pomoći u Mis Irbinoj ulici, gdje je bila smještena ambulanta porodične medicine, osim ustupanja prostora na korištenje za pomenute potreber izdvojila 10.000 KM za nabavku medicinske i druge neophodne opreme. Nabavljen je kombi i dva motocikla sa pratećom opremom (koferi sa nosačima) i doniran  Zavodu za hitnu medicinsku pomoć KS, navodi se u saopćenju Općine Centar.