Ovakav zaključak inicirali su zastupnici Demokratske fronte, kao i sljedeći, također izglasani zaključak, da pacijenti s transplantiranim organima, njih 340 u FBiH, kao i dijalizni bolesnici, budu u prioritetnim grupama za vakcinaciju protiv COVID-a u FBiH. Ovaj zaključak je "pojačan" i prihvaćenim prijedlogom zastupnice Amele Kuskunović da navedeni pacijenti dobiju Pfizer vakcinu.

Na priiedlog Socijaldemokratske partije BiH, u cilju ublažavanja posljedica pandemije u FBiH, na sjednici je zaključeno i da Federalna vlada treba za tri dana da uspostavi efikasan sistem registracije građana zainteresiranih za imunizaciju.

Jednim od zaključaka izglasanih također na prijedlog SDP-a, Federalna vlada je obavezana i da uspostavi neposrednu kontrolu cijena i marži u FBiH na životne namirnice i higijenske artikle, kao i da budu ograničene cijene testova za dijagnostiku zaraze koronavirusom.

SDP je predložio, a Predstavnički dom izglasao i ograničenje marže na naftne derivate - onima koji ih prodaju poljoprivredi na 0,6 KM, a trgovcima koji prodaju derivate ostalima na 0,30 KM.

U cilju ublažavanje nedaća izazvanih pandemijom, zaključeno je također da Vlada Federacije BiH treba sedmično da izvještava Predstavnički dom o realizaciji zaključaka iz njene nadležnosti. Sjednica Doma je u toku, nastavljena je preostalim tačkama dnevnog reda.