Pad u proizvodnji intermedijarnih prizvoda bio je 3,4 posto, u proizvodnji energije 11,6 posto, a padala je i proizvodnja kapitalnih proizvoda 1,4 posto, trajnih proizvoda za široku proizvodnju 3,8 posto i natrajnih proizvoda za široku potrošnju 0,5 posto.

Posmatrano po područjima i oblastima, u rudarstvu i vađenju kamena pad je bio 3,7 posto, u prerađivačkoj industriji 5,0 posto, a u proizvodnji i snbdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji 8,2 posto.