Od UIO-a zatražili su detaljne podatke (proizvođač, zemlja porijekla, prodavac, iznos i količina i datum uvoza) vezano za uvoz respiratora u BiH od preduzeća Srebrena malina i Medietic, kao i detaljne podatke o uvozu medicinske opreme za pokretnu bolnicu od preduzeća Balkan Global.

Privremena istražna komisija zatražila je i od Agencije za lijekove BiH da dostavi detaljno sve podatke o izdavanju dozvole za interventnu nabavku respiratora preduzećima "Srebrna malina" i "Medietic", kao i podatke o zahtjevu i procedurama vezano za izdavanje dozvole za interventnu nabavku medicinske opreme za pokretnu  bolnicu preduzećima "Balkan Global" i "Derby Trade".

Od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH također su zatražili odgovor na nekoliko pitanja o tome da li Tužilaštvo BiH koristi CMS ili neki drugi sličan sistem za potrebe dodjeljivanja predmeta pojedinačnim tužiocima te ako Tužilaštvo BiH ne koristi takav sistem za potrebe dodjeljivanja predmeta, ko odlučuje o dodjeljivanju predmeta.

- Ukoliko Tužilaštvo BiH ne koristi takav sistem za potrebe dodjeljivanja predmeta, da li je VSTV odobrilo takvu praksu? Ukoliko jeste, kada i na čiji zahtjev? Da li bilo koje drugo tužilaštvo u Bosni i Hercegovini predmete dodjeljuje pojedinačnim tužiocima bez korištenja CMS ili sličnog sistema? - pitanja su koja je Komisija uputila VSTV-u.

Privremena istražna komisija od Vijeća ministara BiH je zatražila sve informacije o postupanju nadležnih institucija u vezi uspostave širih pravila i jačanja sankcija po pitanju sukoba interesa nosioca pravosudnih funkcija, uključujući njihove bliske srodnike kao i raspoloživu dokumentaciju koja se tiče tog pitanja.

Zaključkom su zadužili Istraživački sektor Zajedničke službe Sekretarijata PSBiH da, do iduće sjednice, dopuni i eventualno ažurira s podacima o BiH, postojeće istraživanje o propisima o sudskim i tužilačkim vijećima/savjetima i drugim regulatornim tijelima u BiH iz 2015. godine. Od Suda BiH Komisija traži sve podatke o predmetima koji se vode duže od pet godina, i to na način da se dostavi broj predmeta, godina kada je predmet započet, na koga se predmet odnosi i ime sudije koji vodi predmet.

Radi svjedočenja, Privremena istražna komisija na narednu sjednicu pozvat će direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i direktora Agencije za javne nabavke BiH, najavljeno je.

Također, na sjednicu će biti pozvani i sudija Suda BiH Branko Perić, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci Milan Blagojević i sudija Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.