Dodaje da tekst izmjena zakona treba da potpišu predsjedavajući Zastupničkog i Doma naroda, a potom predsjednik Federacije BiH, da bi se objavio u Službenom listu.

Usvojenim izmjenama Kantonu Sarajevo se ponder 2 (koeficijent) smanjuje na 1,5, čime će ovaj kanton tek u narednoj godini dobiti manje 90 miliona KM kod raspodjele indirektnih poreza, a taj novac će se raspodijeliti kantonima koji su do sada bili zakinuti raspodjelom javnih prihoda. Koeficijent će se smanjivati do 1,3.

Realni efekti zakona u 2023. godini 

- Zadovoljan sam da je usvojen Zakon o pripadnosti javnih prihoda, da smo mi predlagači zakona dobili ogromnu podršku, 41 glas za, i tamo nekoliko je bilo protiv. Ovo je tek prvi korak u reviziji cjelokupnog sistema raspodjele javnih prihoda. A što se tiče stupanja na snagu, zakon stupa osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu FBiH. Ako ne bude nekih dodatnih izmjena i dopuna zakona, realni efekti i realna primjena će ići od 1. januara 2023. što po meni nije problem jer ako smo čekali da se nepravda otkloni jednu deceniju, po meni nije velika razlika hoće li se čekati 10 dana ili deset mjeseci - kazao je Duvnjak.

Upitali smo da li novi zakon o pripadnosti javnih prihpda koji treba da donese Vlada FBiH derogira izmjene zakona koje su izglasane.

- Ne. On će stupiti na snagu, a prema odredbama osnovnog teksta zakona koeficijenti se mogu samo jednom godišnje određivati. Oni su već određeni za ovu godinu, tako da ako ne bude novih promjena zakona, sasvim je realno očekivati da efekti budu tek od 1. janaura. A Vlada FBiH mijenja mnoge druge odredbe koje se tiču gradova, općina. Radna grupa koju je formirala Federalna vlada u roku od 180 dana ima zadatak da pripremi tekst nacrta totalno novog, cjelovitog, sveobuhvatnog zakona koji će uključvati i izmjene onih odredbi koje nismo mi obuhvatili, a odnose se na raspodjele za druge nive vlasti - pojašnjava Duvnjak.

Osvrnuo se i na neravnopravnu raspodjelu prihoda koja ide od vrha države, a na koju su ukazivali delegati u Domu naroda FBiH koji su iz Sarajevskog kantona.

- Mi kao Parlament FBiH možemo pružiti punu podršku, jedan vjetar u leđa Vladi FBiH, predstavnicima FBiH u Upravi za indirektno oporezivanje, Upravnom odboru UIOBiH i ljudima koji su na državnom nivou, a učestvuju u kreiranju načina raspodjele koeficijenata, da se i na tom nivou traže i nađu bolja rješenja od postojećih, a za koje se slažem da su na štetu Federacije. Ta raspodjela na RS i Brčko distrikt davno je zaslužila da se preispita - govori Duvnjak.

On je rekao koliko će Kantonu Sarajevo od naredne godine biti umanjeno novca.

Umanjenje za prvu godinu oko 90 miliona KM 

- Fiskalna procjena koju smo uradili za prošlu godinu prema sredstvima iz 2021. godine, umanjenje za prvu godinu bi bilo oko 90 miliona KM, onda bi se povećalo. Međutim, ako bude veći priliv sredstava, naravno da će biti i veći udio koji im se smanjuje. Ali veća ukupna sredstva u toj ukupnoj kasi koja se ubire na nivou cijele BiH u konačnici će značiti nova sredstva i za Kanton Sarajevo kojima će oni moći amortizirati ovaj gubitak - rekao je Duvnjak i dodao:

- S obzirom na to da pojedinci iz Kantona Sarajevo veoma pežorativno i ironično usvojeni zakon o pravednijoj raspodjeli javnih prihoda nazivaju "Duvnjak-Zildžićev" ili "Jasko-Salko" zakon, podatak da je dobio ogromnu podršku delegata iz čak 13 političkih partija, i iz devet kantona, pokazuje da ima široku podršku.

VEZANI TEKST - Rasprava o prihodima: Ništa protiv sarajevske djece, Dodik kupuje helikoptere, ko otima od koga...

Za zakon u Domu naroda FBiH glasalo je pet delegata SDA, 13 iz HDZ-a, osam iz SDP-a, dva iz DF-a, iz NES-a/A-SDA dva, SBiH jedan, po jedan iz SD, SBB i PDA, sa Srpske liste troje, po jedan iz Goraždanske priče, Liberalne stranke, Posavske stranke i Laburističke.