Marić je napisala: 

- Ko odlučuje šta će se postaviti na Vijećnicu i na osnovu kojih kriterija? Jel' Skaka sam odluči kome građani Sarajeva šalju podršku i s kim smo jedno srce-jedan narod?, uz fotografiju sarajevske Vijećnice koja je sinoć bila osvijetljena bojama nacionalne zastave sandžačkih Bošnjaka u znak solidarnosti i podrške Sandžaku koji se posljednjih dana suočava sa velikim izazozovima u borbi protiv koronavirusa. 

Vrlo brzo uslijedio je Nurkićev odgovor.