Teslini automobili će nakon instalacije moći da "pročitaju" znakove s ograničenjem brzine, odnosno, nakon što prepozna znak, kompjuter će vozaču signalizirati svaki put kada tu brzinu prekorači.

Vozači će također tokom vožnje dobiti obavještenje da stoje na zelenom na semaforu. Vozilo će signalizirati da može da krene, s tim da je sve osmišljeno kao obavještenje, a ne upozorenje.