Unsko-Sanski kanton – Pfizer - 300 za prvu, 150 za drugu i 150 za treću dozu, te 20 Sinopharm vakcina za treću dozu.

Posavski kanton – Moderna – 80 za treću, Pfizer – 36 za prvu, 12 za drugu i 156 za treću dozu vakcina.

Tuzlanski kanton – Moderna, treća doza – 200 i 2.340 Pfizer vakcina za treću dozu.

Zeničko-dobojski kanton – Moderna, prva doza – 20 i 870 Pfizer vakcina za prvu dozu.

Bosansko-podrinjski kanton – Pfizer – 12 za prvu dozu i 48 za treću dozu vakcina.

Srednjobosanski kanton – Moderna, druga doza – 10 te još 20 za treću dozu. Pfizer – 60 vakcina za prvu dozu, 408 za drugu i 384 za treću dozu.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Moderna, treća doza – 70 i 270 Pfizer vakcina za treću dozu.

Zapadnohercegovački kanton – Moderna – 20 za prvu dozu, 20 za drugu i 30 za treću dozu, te 60 Pfizer vakcina za prvu, 90 za drugu i 150 za treću dozu.

Kanton Sarajevo – Moderna – 50 za prvu, 70 za drugu i 160 za treću dozu, te 138 Pfizer vakcina za prvu, 186 za drugu i 798 za treću dozu.

Kanton 10 – Moderna – 50 vakcina za treću dozu i 180 Pfizer vakcina za treću dozu.

Kada se brojke saberu – kantonima će za prvu dozu biti isporučeno 90 Moderna vakcina, za drugu 100 i treću 610 vakcina.

Kantoni će dobiti i Pfizer vakcine i to 1.476 za prvu, 846 za drugu i 4,476 za treću dozu.

Bit će isporučeno i 20 Sinopharm vakcina za treću dozu.

Ukupno će kantonima otići 7.618 vakcina.

Podsjetimo, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.