Na  sjednici Nezavisnog  odbora održanoj 24. septembra ove godine, članovi ovog tijela ispitivali su policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo Nusreta Selimovića o različitim stvarima.

Tako su ponovo problematizirali pitanje korištenja službenih  vozila  u  privatne svrhe. Naglasili su da je  Nezavisni odbor ranije dobijao   određene depeše o zabrani upotrebe vozila u privatne svrhe,  ali je također raspolagao sa informacijom o raznim zloupotrebama posebno  od strane "visokorangiranih" policijskih  službenika.

-Istakli su da su imali konkretnu primjedbu na policijskog službenika I. N. koji je koristio službeno vozilo u privatne svrhe na području Breze. Ipak, to građani  plaćaju. Da li i dalje ima takvih  zloupotreba? - pitali su članovi Nezavisnog odbora, stoji u Izvještaju o radu policijskog komesara za period juli-septembar 2019. godine, koji je dostavljen Skupštini Kantona Sarajevo.  

Policijski komesar je istakao da je korištenje službenih vozila u privatne svrhe naslijeđe iz prošlih vremena (koje traje otprilike 10-20 godina),  te da će ovaj problem  staviti pod kontrolu. "Naravno da on kao komesar ne može biti kloniran i biti na 15 mjesta u isto vrijeme", stoji u Izvještaju.

Ranije je komesar spominjao inspektora koji će imati zadatak da s vremena  na vrijeme samo provjerava  primjenu te depeše, a depeša će također biti ponovo dostavljena svim policijskim  upravama.  

- Istakao je da također ima situacija kada policijski  službenici, zbog  posla, ostanu  duže i naravno da će im se odobriti korištenje vozila, kao  i  pojedinim  "visokorangiranim" policijskim službenicima kada zbog  datih okolnosti moraju koristiti ta vozila, ali to svakako ne može biti praksa.  To bi onda izgubilo svaki smisao. Postoje egzaktni podaci da je jedno vozilo prešlo više od 200.000  kilometara, "golf 6", što je zaista za nepovjerovati - kazao je Selimović članovima Nezavisnog odbora.

U vezi sa pitanjem postavljanja videonadzora u Kantonu Sarajevo, policijski komesar je odgovorio da je održao sastanak sa premijerom KS, te je određena dinamika realizacije, dok je prošle sedmice održan sastanak u vezi sa budžetom.

- Realno, do sada nije urađeno ništa. Glavni problem je nedostatak stručnjaka u smislu izrade projekta. Premijer je na sastanku istakao da će organizovati sastanak sa Zavodom za izgradnju KS, Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Ministarstvom saobraćaja,  te sa predstavnicima BH Telecoma, ukoliko bi oni pristali da ustupe dio svoje optike. U svakom slučaju ići će se na najkvalitetnija rješenja. Planirano je da se postavi 420 kamera plus 20  kamera SPARTA  koje imaju mogućnost detekcije  neregistrovanih vozila. U svakom  slučaju, na projektu mora raditi multidisciplinarni tim. Da bi se ova ideja sprovela u djelo, potrebno  je sačiniti  projekat kojim bi se apliciralo za kredit prema  EBRD-u.  Na taj  način bi se osigurao dio sredstava, a mora se raspisati i tender. Glavni problem je personalne naravi unutar MUP-a KS jer Sektor za nadzor pripada MUP-u, a ne Upravi  policije.  Očekuje se da će sljedeće godine veliki  dio posla u vezi sa videonadzorom  biti obavljen - stoji u Izvještaju Nezavisnog odbora, od 19. novembra ove godine.