Prema podacima Zavoda za statistiku RS-a, cijene novih stanova rasle su širom RS-a, a u prva tri mjeseca ove godine više su za 37 posto u odnosu na isti period lani, ili za 33 posto više u odnosu na prosječnu cijenu prodatih stanova u 2021. godini.

Cijene kvadrata stana u Banjoj Luci su znatno više u odnosu na entitetski prosjek, gdje je prosječna cijena 3.627 KM, a na nivou RS je 2.378 KM.

Sa druge strane, u prvom tromjesečju ove godine broj prodatih završenih novih stanova u RS-u manji je za oko 46 posto u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2021. godini.

U banjalučkoj agenciji Remax su objasnili da je potražnja jedan od glavnih generatora cijene, ali da su na značajan trend rasta cijene kvadrata u novogradnji, koji je počeo u drugoj polovini prošle godine i značajno se odrazio u ovoj, uticao i rast cijena građevinskog materijala.