Dopredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske (RS) iz reda bošnjačkog naroda Dževad Mahmutović izjavio je danas za Fenu da je bilo očekivano da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuti smrtnu kaznu u RS, prihvatanjem njihove apelacije, koja, kako je rekao, nije jedina i uskoro će uslijediti nove.

Napominje da je je važno da je iz Ustava RS brisana smrtna kazna i time otklonjenja još jedna prepreka na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Mahmutović, koji je lično pripremio apelaciju, podsjeća da je zasnovana na preporukuma i mišljenju Evropske komisije po zahtjevu BiH za pristupanje EU, gdje je ukazano na potrebu brisanja smrtne kazne iz Ustava RS.

Podsjeća da su srpski zvaničnici u RS optuživali Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, da je opstruirao donošenje amandmana na Ustav RS 2009.godine, što, kaže, nije tačno jer ni tada, ni sada nisu protiv evropskih tekovina i vrijednosti, koje se odnose na ljudska prava.

-Oni izbjegavaju da kažu da smo bili smo protiv paketa ustavnih amandmana, jer je neki od njih bili na štetu Bošnjaka i Hrvata, posebno povratnika, i uvijek ćemo biti protiv takvih ustavnih amandmana – rekao je Mahmutović i time kao neosnovane odbacio je tvrdnje predstavnika vlasti iz RS da su Bošnjaci odgovorni jer je smrtna kazna postojala u Ustavu entiteta.

Pojašnjava da su u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a pripremili i nove zahtjeve, koji se tiču odluka koje se donose u RS, a u suprotnosti su s Ustavnom BiH i zakonima usvojenim na nivou države.

Ti novi zahtjevi će, kaže, tretirati zakone koji se usvajaju u Narodnoj skupštini RS, a protivni su zakonima i Ustavu BiH.

Mahmutović naglašava da je po Ustavu BiH jedna četvrtina predstavnika bilo kojeg doma ovlaštena da podnosi zahtjeve Ustavnom sudu BiH, te da će to pravo koristiti, jer, kako ja naveo, zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i sve što on podrazumijeva ne mogu ostvariti u Ustavnom sudu RS.

-Taj mehanizam je potpuno neučinkovit i potrebno je raditi na tome da se promijeni Ustav entiteta i uspostave simetrična rješenja i u Federaciji i RS, kako bi svi građani na cijeloj teritoriji BiH imali ista prava i mogućnosti – rekao je Feni dopredsjedavajući Vijeća naroda RS.

Prihvatnjem zahtjeva Kluba Bošnjaka za ocjenu ustavnosti člana 11. stav 2. Ustava RS Ustavni sud BiH je odlučio da takva norma više ne može da postoji u Ustavu, čime je ukinuta smrtna kazna u RS.