Istovremeno se u saopćenju navodi kako će Medžlis nastaviti saradnju sa svim nivoima vlasti i sa svim izabranim predstavnicima građana, a s ciljem vršenja svoje misije i poslanja u narodu i društvu.