Odluka će se primjenjivati ​​za obračun plaća od 1. maja 2022. godine.

Vlada RS-a utvrdila je Prijedlog rebalansa entitetskog budžeta za 2022. godinu čiji je okvir 4.382 milijarde KM, što je povećanje od 8,9 posto ili 358 miliona KM.

Razlog za donošenje Rebalansa budžeta je stvaranje uvjeta za provedbu mjera Vlade RS koje se odnose na povećanje penzija i svih boračkih i socijalnih davanja za 10 posto, te povećanje bruto plaće zaposlenih u javnom sektoru za 10 posto, od maja 2022. godine. Rebalansom budžeta namjerava se ublažiti negativni učinci inflacije i omogućiti realizaciju kapitalnih investicija i izmirenje obaveza u skladu sa važećim zakonskim propisima i dinamikom njihovog dospjeća, saopćeno je iz Vlade RS-a.