- Imenovanje Vlade ni u kom slučaju nije pod upitnikom i to iz dva razloga. Naime, imenovanje Vlade se vrši po Zakonu o Vladi koji ne prepoznaje resore, nego utvrđuje sastav Vlade na način da propisuje da Vladu čine premijer i 12 ministara. Istina, resori su propisani Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, kao i izmjenama Zakona koje su osporene pred Ustavnim sudom.

Važno je napomenuti da Zakon o postupku pred Ustavnim sudom propisuje da, ukoliko je odlukom Suda određeni propis proglašen neustavnim, isti se neće primjenjivati od dana objavljivanja presude u Službenim novinama. Dakle, iako je zakon osporen, on je bio važeći (zapravo je još važeći jer odluka još nije objavljena) u vrijeme imenovanja Vlade i ustavnost Vlade kao ni zakonitost odluka koje su donesene, ni na koji način nije upitna – kazala je Brčić.

Ministrica Brčić ističe da je "odluka Suda usmjerena prema Skupštini KS u čijoj nadležnosti je njeno provođenje".

- Ono što očekujem je da će odluka Suda biti provedena, te da će se ponoviti postupak donošenja izmjena Zakona (jer je odlukom Suda osporen postupak donošenja, a ne sadržaj izmjena zakona), odnosno očekujem da se Kanton Sarajevo neće ponašati kao federalne vlasti koje imaju donesena brojna rješenja o neizvršenju, a zbog nepostupanja po presudama Ustavnog suda FBiH – zaključila je Brčić.