Odluka je donesena s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u regiji i šire, a naročito u pojedinim zemljama koje nerijetko posjećuju građani Tuzlanskog kantona.

Pored toga ministrica zdravstva donijela je naredbu prema kojoj se sve osobe, koje su u proteklih sedam do 10 dana, boravile u područjima zahvaćenim novonastalom bolešću, moraju telefonskim putem javiti Higijensko-epidemiološkoj službi lokalnog doma zdravlja, kako bi dobili preporuku za izolaciju/samoizolaciju i daljnje postupanje, a u skladu sa smjernicama SZO, FMZ, ZJZ TK i Kriznog štaba.

- Cilj ove naredbe je da se ukaže na neophodnost pobuđivanja samosvijesti i društvene svijesti građana TK. Također, izdata je naredba kojm se se svim turističkim agencijama da nalaže da obavijeste Krizni štab Ministarstva zdravstva TK o svim ulascima i izlascima turističkih tura sa područja Tuzlanskog kantona u roku 24 sata - navodi se u saopćenju.