Razgovor je bio posvećen prioritetnim infrastrukturnim projektima za Federaciju BiH. Posebno je bilo riječi o ključnim dionicama autoceste na Koridoru Vc, tunelu Prenj i Mostar sjever - Mostar jug, te poduzetim aktivnostima na ubrzanju izgradnje autoceste.

Na sastanku je zaključeno da, kako bi realizacija zahtjevnog projekta tunela Prenj krenula što prije, u najkraćem roku će biti raspisan tender za pretkfalifikaciju za izvođača radova na ovom velikom infrastrukturnom projektu.

Također, zaokruženo je i finansiranje dionice Mostar sjever - Mostar jug, potvrđeno je na sastanku.

Danas je, također, razgovarano i o drugim projektima u kojima može biti ostvarena saradnja Vlade FBiH i EBRD-a, kao što su energetska efikasnost, željeznice i upravljanje otpadom.

Sastanku, održanom u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, u sklupu delegacije EBRD-a je prisustvovala i direktorica za BiH Manuela Naessl, a u razgovorima je učestvovao i direktor JP Autoceste Federacije BiH Elmedin Voloder - saopćeno je iz Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.