Iz Suda BiH su u ponedjeljak saopćili da pritvor prema ovom rješenju može trajati do nove odluke Suda, a najduže mjesec, računajući od dana lišenja slobode, odnosno do 18. marta 2020. godine. Pritvor je određen zbog postojanja kako općih tako i posebnih zakonskih razloga za određivanje pritvora, odnosno, budući da je riječ o djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a uslijed načina učinjenja ili posljedica krivičnog djela, određivanje pritvora je neophodno za sigurnost građana ili imovine.

Tužilaštvo BiH predložilo je određivanje pritvora osumnjičenom Kikiću zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi. U prijedlogu za određivanje pritvora tužilac je naveo da je osumnjičeni Kikić 16. marta ove godine radio u svojstvu službenog lica u instituciji BiH – graničnog policajca, Granične policije BiH, na međunarodnom graničnom prijelazu Brčko. Tri lica, po dolasku na GP Brčko, umjesto putnih isprava, posjedovali su samo lične karte koje su pokazali osumnjičenom, zbog čega im je po odluci Vijeća ministara od 15. marta 2020. godine o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u BiH trebao biti zabranjen ulazak u zemlju, jer dolaze sa područja s intenzivnom transmisijom korona virusa ili odbijen ulazak u BiH jer po navedenoj odluci stranac u BiH može ući isključivo s važećim pasošem.

Osumnjičeni Kikić je, umjesto da navedenim licima zabrani ili odbije ulazak u BiH, od njih zahtijevao i primio novac, kako u okviru svoje funkcije i zadataka ne bi izvršio ono što je dužan da izvrši. Osumnjičeni je rekao vozaču da novac stavi u saobraćajnu dozvolu, što je on i učinio, stavljajući u saobraćajnu dozvolu novčanicu u iznosu od 20 eura. Nakon što je novac preuzeo, sva tri lica je pustio da nezakonito uđu u BiH, te ih nije ni uputio da prođu obaveznu proceduru upućivanja na štand sanitarne inspekcije, naveli su iz Suda BiH.