Smatraju da je predloženi materijal, odnosno njegova radna verzija na koju zastupnici mogu dostaviti prijedloge i sugestije u roku od sedam dana, "sahrana demokratije" i da ugrožava slobodu govora zastupnicima. Najavili su borbu svim sredstvima, pa i izlazak na ulicu, proteste i drugo.

Najavili su da je jedna od izmjena koja se zagovara – ukidanje prava replike na repliku, skraćivanje replike sa tri na dvije minute, ograničavanje vremena za diskusiju o nekoj tački o čemu će odlučivati skupštinski kolegij, vrijeme za diskusiju koje će se raspoređivati u okviru zastupničkog kluba i drugo.

- Ovdje je glavni udar na Ustav RS-a koji predviđa pravo na slobodu govora. Ako se usvoje ove izmjene poslovnika, vrijeme za diskusiju će biti ograničeno ili potpuno onemogućeno – kazao je Davor Šešiš (SDS).

On je podsjetio da svaki zastupnik ima pravo i obavezu da diskutuje o svim tačkama dnevnog reda, a da to više neće biti moguće.

- Dakle, ako se neko o vama izjasni pogrešno ili uvredljivo, vi nemate pravo na repliku - rekao je Šešić.

On smatra da se ide ka tome da da se u NSRS-u "zabrani sloboda govora", uz ocjenu da je to ostalo jedino mjesto gdje opozicija može da priča u RS-u.

- Šta onda mogu da očekuju građani. Ovim će se staviti tačka na demokratiju – dodao je Šešić.

Njegova kolegica iz SDS-a Ivanka Marković je istakla da u radnoj verziji nije uvažena nijedna primjedba koju je predložio SDS.

- Umanjuje se značaj opozicije. Ukoliko ove izmjene budu usvojene, a koje se tiču ograničavanja vremena, bit ćemo u lošijoj situaciji u odnosu na kolege u FBiH i Parlamentu BiH – rekla je Marković.

Jelena Trivić (PDP) je podvukla da će opoizicija najavljenim izmjenama i dopunama odlučno reći ne.

- Pokušavaju NSRS zarobiti u svoje ruke. Poslovnik se ne mijenja zbog nas koji smo pričali, nego zbog onih koji su šutjeli. Svi mi smo imali isto vrijeme za raspravu. Ovo je udar na demokratiju i na slobodu i zarobljavanje NSRS-a, koju smo smatrali slobodnom teritorijom – rekla je Trivić.

Draško Stanivuković (PDP) je upitao zašto poslovnik ne reguliše neke druge mjere za "podobne i neradnike", kao i za one koji ne dolaze na sjednice.

- Ovaj poslovnik je sahrana demokratije i zahtijevat će ozbiljne odgovore opozicije. Ako budu istrajni u ovome, bit ćemo spremni na seriju protesta, izlazaka na ulicu, pozivanja građana, ali da nađemo mogućnost da govorimo. Ukinite nam plaće i mandate i deset miliona KM dajte građanima, jer bit ćemo beskorisni ovdje, bit ćemo vreće – rekao je Stanivuković.