VEZANI TEKST - Zašto se rekonstrukcija vodovodne mreže u Sarajevu odvija sporo

Kako bi obnova zastarjele vodovodne i kanalizacione mreže, kao i neophodnih elektropostrojenja bila realizovana što prije i u što je moguće većem obimu, izuzetan značaj predstavljaju odobreni kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 25 miliona eura. Kanton Sarajevo je zatražio od EBRD-a da pomogne u pripremi i finansiranju sveobuhvatnog programa obnove vodovodne mreže. Za dosadašnje radove je potrošeno 10 miliona eura.

Sada je započela realizacija projekta rekonstrukcije vodovodne mreže u okviru druge tranše EBRD kredita, a radovi će se odvijati na trasi cjevovoda ukupne dužine oko 36 kilometara. 

U sklopu ugovora koji su potpisali Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i JV Mibral d.o.o. Sarajevo i Higra d.o.o. Bijeljina, planirana je rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja na području Kantona Sarajevo i to na lokalitetima općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, te Vogošća i Ilidža. 

Ugovor se sastoji od rekonstrukcije vodovodne mreže koja je podijeljena na pet sekcija i bit će obuhvaćeno 67 ulica.

- Rekonstrukcija je planirana u ulicama gdje su registrovani veći gubici na vodovodnoj mreži u smislu zamjene postojećih dionica cjevovoda koje su dotrajale, oštećene, sa spojnim materijalom koji često više nije adekvatan uvjetima vodosnabdijevanja. Planira se ugradnja novih daktilnih cijevi sa savremenim armaturama, fazonskim komadima i spojnim materijalom, kao i rekonstrukcija priključaka. Kao rezultat očekuje se smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži, čime u konačnici očekujemo i podizanje nivoa sigurnosti vodosnabdijevanja i kvaliteta usluge koju pružamo našim korisnicima. Dakle, nije u pitanju neko "krpljenje" već ciljani pristup rekonstrukciji pojedinih zona vodosnabdijevanja ili izdvojenih dionica cjevovoda sa većim gubicima – poručuju iz Vodovoda i kanalizacije.  

Rekonstrukcija će se u okviru prve sekcije vršiti u trinaest ulica – grupisanih u sedam lokaliteta. Konkretnije u prvoj sekciji, radovi će se izvoditi u ulicama na području općina Centar, Vogošća i Novo Sarajevo, i to ulicama Braće Begić i spoj na ulicu Nusreta Šišića Dede, Tabašnica, Sarač Ismailova, Ivana Cankara, Hadžisulejmanova, Nikole Kašikovića. Zatim u ulicama Rašida Bešlije, Fra Anđela Zvizdovića, Mehmeda Handžića, dijelu Hamdije Čemerlića, Behdžeta Mutevelića, Hasana Brkića i Kemala Kapetanovića.

Vršenje nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji vodovodne mreže i modernizaciji pumpnih stanica i bunarskih pumpnih postrojenja vršit će JV TEMELSU International Engineering Services Inc i PPG Design and Construction Company LLC Sarajevo.

KJKP Vodovod i kanalizacija će o dinamici radova i režimu vodosnabdijevanja lokaliteta gdje se radovi budu odvijali blagovremeno obavještavati potrošače, iako se ne očekuju duži prekidi u snabdijevanju vodom zbog izvođenja ovih radova.

Završetak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u okviru druge tranše je 24 mjeseca. Za prvu sekciju planirani rok izvođenja navedenih radova je 160 dana, ističu iz Vodovoda i kanalizacije.