- S obzirom na to da najveći broj migranata u BiH dolaze sa područja Pakistana, ministar sigurnosti Selmo Cikotić se među prvim sastancima nakon preuzimanja ove funkcije, susreo sa ambasadorom Islamske Republike Pakistan u BiH Muhammadom Khalid Rao. Poseban fokus bio je na saradnji dvije države u upravljanju kretanjima migranata i otklanjanja negativnih posljedica njihovog boravka na prostoru Bosne i Hercegovine. Tom prilikom ukazano je na važnost potpisivanja Sporazuma o readmisiji između BiH i Pakistana, koji je pokrenut još 2010. godine - saopćilo je Ministarstvo sigurnosti BiH.

Nakon toga, Ministarstvo sigurnosti BiH obaviješteno je od Ministarstva vanjskih poslova BiH da je vlada u Islamabadu izrazila razumijevanje i spremnost za potpisivanje ovog važnog sporazuma za BiH.

- Ovaj prvi pozitivan odgovor došao je kao rezultat novog pristupa Ministarstva sigurnosti BiH, da se problemi migrantske krize rješavaju kroz upotrebu međunarodnih mehanizama i jačanje partnerskih odnosa sa državama koje su izvor migracija. Na ovaj način stvaraju se pravne i praktične pretpostavke za redmisiju, odnosno povratak migranata iz Pakistana koji ilegalno borave u BiH - zaključuje se u saopćenju.