Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nezir Pivić smatra da javna debata "Pravo na pravdu", koju je danas organizirala Delegacija Evropske unije u BiH, pokazuje dvije vrlo važne stvari. 

- Prvu da postoji ozbiljan problem u funkcionisanju pravosuđa u BiH, s naglaskom na trenutno vodstvo i funkcionisanje VSTV-a. Drugi važan signal je veći interes i angažman Evropske unije, s ciljem reforme postojećeg stanja. To pokazuje i angažman specijalnog izaslanika za pravna pitanja EU Reinharda Priebea, kao i niz drugih aktivnosti koje preduzima Evropska komisija - rekao je Pivić. 

Istaknuo je da vladavina prava, s naglaskom na nezavisno pravosuđe, predstavlja ključnu temu, koja se provlači kroz sve relevantne akte EU i izvještaje najviših zvaničnika EU.

- To je na koncu jedna od ključnih tema Mišljenja Evropske komisije o kandidatskom statusu BiH - dodao je zamjenik ministra pravde. 

Prema njegovim riječima, politička pristrasnost koju otvoreno iskazuje trenutno rukovodstvo VSTV-a, kao i izgubljeni kredibilitet, te aferama narušeni ugled, bili su razlog da se upale svi alarmi i u Briselu, te da se pokrene snažna reforma pravosuđa.

- Umjesto da osigura vladavinu prava, VSTV je trenutno najveća prepreka njenom provođenju. Kao što je i gospodin Priebe naglasio u idućem periodu bit će potrebno snažno učešće svih dijelova društva (zakonodavci, vlade, sudije, tužioci, mediji, NVO, građani, itd.). Uz snažnu podršku EU, BiH treba da konačno uredi pravosudni sistem, koji će građanima ulijevati osjećaj sigurnosti i povjerenja - poručio je zamjenik ministra pravde BiH.