Svim korisnicima usluge bht e-račun koji su klijenti i imaju otvoren račun u Union banci, od 01.11.2021. godine bit će omogućeno korištenje usluge e-račun, tj. dostava elektronske uplatnice sa prikazanim podacima o obračunatim troškovima za korištene usluge BH Telecoma.

Potpisivanjem ugovora o saradnji između BH Telecoma, kao vodećeg telekom operatora u BiH i Union banke, jedina banke u većinskom državnom vlasništvu, pojednostavlju se svakodnevne obaveze zajedničkih korisnika.

Upravo zbog jednostavnosti i sigurnosti, veliki broj naših pretplatnika već koristi uslugu plaćanja računa putem e-uplatnice. Korisnici koji žele aktivirati uslugu u Union banci to mogu učiniti putem mobilnog i elektronskog bankarstva Union banke, gdje će pronaći sve potrebne instrukcije, a pretplatnicima i klijentima ljubazno osoblje banke stoji na raspolaganju za pomoć pri aktivaciji usluge.

Ovim projektom je ozvaničen početak saradnje dviju kompanija koje ovim primjerom digitalizacije i zatvaranja cijelog procesa od isporuke elektronskog računa BH Telecoma do njegovog plaćanja jednim klikom, bez papira i čekanja na uplatnom mjestu pokazuju da jednako prate digitalne, kao i trendove zaštite i brige o okolišu.

Iskoristite prednosti plaćanja računa putem e-uplatnice. Riješite se nepotrebnih papira, nepotrebnog čekanja.

U zaštiti okoliša zajedno možemo učiniti mnogo više!