Nakon proglašenja stanja prirodne nesreće u FBiH uzrokovane pojavom virusa COVID-19, Elektroprivreda BiH angažovala se u provođenju aktivnosti i mjera s ciljem očuvanja stabilnosti elektroenergetskog sistema, kontinuiranog snabdijevanja, pružanja različitih vidova zaštite i pomoći kupcima električne energije.

Elektroprivreda BiH, od 1. jula 2020. godine, nastavlja obavljati redovna očitanja utroška električne energije i druge prateće aktivnosti koje su za vrijeme trajanja Odluke o proglašenju stanja prirodne nesreće bile suspendovane.

Pozivamo kupce da blagovremeno izmire svoja dugovanja, kako bi nastavili sa ispunjenjem ugovornih obaveza bez zaostataka i  izbjegli stvaranje dodatnih troškova. Za sve informacije kupcima  su na raspolaganju kontakt centri u podružnicama Elektrodistribucije, navodi se u saopćenju Elektroprivrede BiH.

Prilagođavanja vanrednim okolnostima primjenjeni su u oblastima distribucije i snabdijevanja, tako što su obustavljena isključenja električne energije po osnovu dugovanja kao i obračun zateznih kamata, reducirana je dužina planskih isključenja i usklađen rad naplatnih mjesta. Radi zaštite kupaca i zaposlenika, na svim naplatnim mjestima  primjenjivane  su pojačane higijensko epidemiološke mjere, dok su očitanja potrošnje električne energije vršena  jednom u dva mjeseca (metoda estimacije), kako bi neposredni kontakti bili svedeni na najmanju moguću mjeru. 

Imajući u vidu da je Vlada Federacije BiH, 29. maja 2020. godine, donijela Odluku o ukidanju stanja prirodne nesreće, Elektroprivreda BiH je obavezna poslovne procese prilagoditi redovnom načinu rada i važećim zakonskim odredbama.