Optužnica je podignuta protiv: Asmira Fatića, rođen 1994. godine u Nurnbergu, Savezna Republika Njemačka, državljanin BiH; Ramiza Fatića, rođen 1954. godine u Trnovu, državljanin BiH; Hašima Kadrića, rođen 1956. godine na Palama, državljanin BiH i Ekrema Idrizovića, rođen 1952. godine u Zavidovićima, državljanina BiH.

Optuženi se terete da su, u vremenskom periodu od 2015. pa do polovine 2018. godine u Sarajevu, optuženi Asmir Fatić kao organizator, a Hašim Kadrić, Ramiz Fatić i Ekrem Idrizović kao članovi grupe koja bila formirana radi činjenja krivičnog djela pranje novca, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, novac za koji su znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela, primili i potom istim raspolagali i vraćali u platni promet.

U okviru grupe optuženi su imali određene uloge, pa je tako prvooptuženi Fatić po osnovu prethodnog dogovora i zajedničkog plana osnovao pravno lice-preduzeće JOB SOLUTION d.o.o. kao Agenciju za posredovanje u zapošljavanju sa sjedištem u Sarajevu, koja im je služila isključivo radi krivičnog djela pranja novca, a ovlaštenje za raspolaganje sredstvima po računu, imali su i optuženi Fatić Ramiz i Hašim Kadrić.

Optuženi se  terete da su sa više pravnih i fizičkih osoba, fiktivno naručivali izvršenje poslova, te su sa fiktivnom dokumentacijom, vršili pranje novca u ukupnom iznosu od 4.180.078,02 KM koristeći 93 pravne osobe iz oba BH entiteta, pri čemu su Asmir Fatić, Ramiz Fatić i Ekrem Idrizović u okviru grupe pronalazili i povezivali fiktivne naručioce poslova povodom kojih se kasnije prao novac. Potom su im nosili predavali na ruke gotov (opran) novac koji bi se vraćao u platni promet, zadržavajući 10 posto iznosa za sebe, pa je tako pribavljena protivpravna imovinska korist grupe od najmanje 418.007,07 KM, kojom je raspolagao Asmir Fatić.

Optuženi se terete za  krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. i pranje novca iz člana 209, sve u vezi sa članovima 29. i 53. KZ-a BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje, saopćilo je Tužilaštvo.