Predsjednici i delegacije bošnjačkih vijeća zemalja regije okupile su se u Podgorici na trećem kongresu te najavili da se naredne sjednice Odbora za bosanski jezik i Odbora za izradu prijedloga rezolucije o grbu i zastavi Bošnjaka održati 23. decembra u Sarajevu.

Skup je organizirao Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća, a u svojstvu gostiju prisustvovali su joj i predstavnici inicijativnog odbora iz Makedonije čiji je cilj uspostava Bošnjačkog vijeća u Makedoniji te je Abdulah Šačirović govorio o položaju i statusu Bošnjaka te o ovoj inicijativi.

Na kongresu je data podrška inicijativi za uspostavu Bošnjačkog vijeća u Makedoniji, ali i na Kosovu, u Albaniji, Sloveniji i drugim zemljama Balkana, gdje su Bošnjaci prisutni kao manjinski narod.

Ured je zaključio da se pruži podrška uspostavi bošnjačkih vijeća, uz definisanje zakonodavnog okvira, kojim će se definirati prava Bošnjaka u državama Balkana u kojima do sada nisu zakonom definirana prava Bošnjaka i uspostavljena bošnjačka vijeća.

Posebna diskusija vođena je o aktivnostima koje se odnose na uspostavu registra bošnjačkih organizacija i institucija, kako bi se u narednom periodu organizirala Konferencija s ciljem međusobnog upoznavanja i informiranja o položaju, statusu i aktivnostima.

Akcent je stavljen na aktivnosti koje se provode putem Ureda, a odnose se na pitanja bosanskog jezika, književnosti, kulture i informiranja, kako bi se izradila zajednička platforma i strategija u ovim oblastima, saopćeno je iz Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća čine Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (Bosna i Hercegovina), Bošnjačko nacionalno vijeće (Srbija), Bošnjačko vijeće (Crna Gora) i Koordinacija županijskih bošnjačkih vijeća (Hrvatska).